OB BELOKRIŠKI, PARK CVETJA IN MED VRTOVI: Kako bi občina uredila in povezala zaledni del Portoroža z obalo (FOTO,VIDEO)

Piran

Na današnji novinarski konferenci so župan Občine Piran Peter Bossman in pripravljavci treh prostorskih načrtov, OPPN Ob Belokriški, Park cvetja in Med vrtovi, predstavili vsebino in podrobnosti predloga nove urbanistične ureditve, s katero občina načrtuje tesnejšo povezavo zalednega dela Portoroža z njegovim centrom. Večinoma gre za zapuščena območja, ki bodo z ureditvijo dobila novo podobo. V načrtu je več parkovnih površin, garažna hiša, manjši hotel in 53 novih hiš.

"Pri pripravi teh prostorskih aktov smo v ospredje postavili neizkoriščen potencial za razvoj Portoroža. Naše prioritete so bile javne površine za srečevanje in druženje lokalnih prebivalcev, boljše in tesnejše komunikacije med njimi, ohranitev zelenega značaja tega dela mesta ter seveda vsa infrastruktura za visoko kakovost življenja," je uvodoma pojasnil župan Peter Bossman ter občane pozval naj se čim bolj natančno seznanijo z javno razgrnjenim prostorskimi akti.

"Trdno verjamem, da lahko dobre prostorske akte sprejmemo le, če je sodelovanje javnosti pravočasno in aktivno. Zame namreč ni dovolj, da postopek izpeljemo tako, kot ga predpisuje zakon – naše prostorske akte želimo v čim večji meri uskladiti s pričakovanji občanov in na ta način zagotoviti, da bodo občutljivi posegi v prostor družbeno sprejemljivi," je poudaril.

53 novih hiš

OPPN Ob Belokriški, Park cvetja in Med vrtovi obravnavajo območja znotraj naselja, kjer stanovanjsko gradnjo že desetletja predvideva prostorski plan. Vsa zemljišča na tem območju, gre za 11 do 12 hektarjev, so stavbna. Občina s temi podrobnimi prostorskimi načrti ne spreminja namembnosti zemljišč, le natančneje opredeljuje, kaj je javni interes v prostoru in določa pogoje, pod katerimi je gradnja objektov dovoljena. Med Belim križem in Portorožem je tako predvidenih 53 novih hiš.

Uršula Koren iz podjetja PIA Studio, ki je v imenu izdelovalca prostorskih aktov predstavila njihovo vsebino, je najprej pozdravila odločitev za povezavo treh posameznih dokumentov v smiselno celoto. "Na ta način je vsak izmed njih presegel svoj okvir in ustvaril možnost za povezane javne površine, ki bodo zanimive tako za krajane kot tudi za številne obiskovalce naše občine," je poudarila.

Tudi garažna hiša in manjši hotel

"Izhodišče OPPN Ob Belokriški je njegov center, ki z novimi površinami in vsebino poveže obstoječe prostorske elemente v celoto. Oblikovali smo enotno, parkovno urejeno središče naselja, ki privablja uporabnike prostora in ponuja privlačno podobo obiskovalcem na poti v Piran. Pri tem je bistven poseg preureditev cestnega omrežja, ki zajema ureditev krožišča namesto obstoječega križišča in ukinitev cestnega odseka ob parkirišču Mercatorja. S to potezo in s selitvijo parkirnih mest pod zemljo se ustvari pešcem prijazno središče naselja," je pojasnila Korenova.

Izračuni so še okvirni, na občini pa računajo tudi na evropska sredstva.

V južnem delu se OPPN Ob Belokriški stika z ureditvenim območjem OPPN Park cvetja. Ta obsega zemljišča, ki so nekoč sodila k nekdanji vrtnariji, sedaj pa so že dlje časa neizkoriščena in zapuščena. Zasnova predvideva nove objekte v vzhodnem delu, medtem ko se v zahodnem delu nahajata prenovljeni objekt vrtnarije in nad njim park, ki se navezuje na bližnje šolsko območje in ki ga bo predvidoma krasilo več vodnih površin"Svež navdih soseski daje zasnova arhitektov Sadar in Vuga, krajane pa bo poleg parka, ki bo polepšal dopoldanske urice tudi vrtcu, osnovni šoli in italijanski gimnaziji, razveselila predvidena nova cestna povezava med Senčno potjo in ulico Med vrtovi, ki bo razbremenila promet v območju šol in vrtca," je pojasnila. Na tem območju je predviden tudi manjši hotel in devet večstanovanjskih hiš. 

Neposredno pod Parkom cvetja leži območje OPPN Med vrtovi, ki se razprostira prav do obalne ceste. Glavno urbanistično potezo tega območja predstavlja razširitev in preureditev ulice Med vrtovi. Ta bo iz ozke cestice prerasla v ozelenjeno alejo, ki bo služila kot glavna dostopna os do predvidene individualne stanovanjske pozidave, pa tudi kot sprehajalna pot proti Belemu križu in še dlje. V severnem delu območja je ob ulico Med vrtovi umeščen javni program. V območju pa se nahaja tudi historična stavba Vila Marija, za katero se predvideva prenova prizidka ter gradnja vkopane garažne hiše severno od vile.

"Tako smo s tremi prostorskimi načrti prispeli od Šentjan do morske obale in upam, da bomo nekoč v bližnji prihodnosti tak sprehod lahko v resnici nemoteno izvedli v senci dreves, med urejeno pozidavo in vrtovi," je sklenila Korenova.

Cilj je spodbujanje srečevanja prebivalcev

Anže Zalaznik iz podjetja Zeloa, ki je izdelalo vizualizacije in zelene povezave treh območij, je poudaril, da bo s predlagano enovito urbanistično potezo kraj dobil edinstveno prečno povezavo sicer izrazito vzdolžno zasnovanega Portoroža.

"Z vzpostavitvijo prečne komunikacijske povezave med središčem Portoroža in območjema Beli križ in šole bomo center mesta tesneje povezali z njegovim zaledjem in zagotovili višjo kakovost bivanja prebivalcev zalednega dela Portoroža," je poudaril Zalaznik in ocenil, da predlagana urbanistična zasnova ponuja možnost vzpostavitve lokalnih generičnih jeder območij in kakovosten zunanji prostor, ki bo spodbujal srečevanja in druženje prebivalcev. "Bistveni element ureditve je zelenje in z njim povezana parkovna ureditev, pestrost posameznega območja pa bodo zagotavljala programska dopolnila, kot so otroška igrišča, senzorični prostori, prostori za dinamične dejavnosti, kavarna, prostor za starostnike ali pa manjši bazen," je pojasnil.

Poglejte si, kako si je občina zamislila zaledje Portoroža:

Javna obravnava bo v četrtek, 1. februarja, ob 17. uri v hotelu Marko.

Ob zaključku novinarske konferenco je župan Bossman še enkrat poudaril, da vsak prostorski akt terja uskladitev zelo različnih interesov v prostoru, kar je običajno zelo težka naloga. "Ne slepim se, da bodo nad našimi načrti navdušeni vsi. Verjamem pa, da smo pripravili dobre predloge, da smo uspeli zavarovati javni interes in da bomo na koncu dosegli vsaj kompromis, če ne celo konsenza," je sklenil.

Deli novico:

strunja15 |  28 .01. 2018 ob  18: 54
upam da nebojo spet domačini potegnili takratko
pirančan |  28 .01. 2018 ob  18: 51
Waaaaw noro to bi mogli že prej narediti :D
ostro oko |  26 .01. 2018 ob  16: 08
Mi je všeč takšen način razmišljanja, tudi če jim ne bo ratalo vsega uredit. Si bom šel pogledat predstavitev, razpravo bom pa izpustil. Te javne obravnave v piranski občini so vse kot en kongres združene levice. Se ti zmeša, če si predolgo not. Imam še zdaj travme od razprave o prometu.
Civilum |  25 .01. 2018 ob  18: 07
Zelo dober projekt, podpiramo razvoj kraja!
Beverly hills |  25 .01. 2018 ob  17: 07
Beli križ - Beverly hills Slovenije.Že zdaj so tam najlepše kuče
Xxxx |  25 .01. 2018 ob  11: 59
-5
Ze prav,da nam prodajajo pravljice.V Piranu nujno potrebujemo sanacijo kar nekaj ulic( ko je naliv hodimo po drekih) in poti.zanima me tudi kdaj bo vse to realizirano in kako si bodo razdelili kes!?
bloki Lucija |  25 .01. 2018 ob  09: 35
občinarji imajo sedaj akcijo. V mislih imajo tako ureditev kot v Piranu, dovolilnice za parkiranje.
Funkcionalna zemljišča smo sami urejevali in plačevali. Sedaj bi nam oni spet določali ,do kje seže teren bloka.
To smo mi že plačali. To nam pripada. Dovolj je tabla,SAMO ZA STANOVALCE..........
šoldi |  25 .01. 2018 ob  09: 25
dobra ideja za pranje šporkih šoldov-evrova.............
Šerif |  25 .01. 2018 ob  08: 15
Ma kaj so bili na izobraževanju pri Popotu ?
Pogled |  25 .01. 2018 ob  08: 11
Prav zanimivo bo opazovati rast dreves, ki jih bodo ravno novopečeni lastniki hiš veselo žagali in zastrupljali.Pogled na morje bodo pač hoteli imeti.Se bojim, da tole ne bo z od zelenja.Žal
Befana |  25 .01. 2018 ob  06: 51
Ta OPPN je Vojka prodala v paketu skupaj s parcelo ki jo je imela tam.
Volitve |  25 .01. 2018 ob  06: 51
Hočemo novega župana...samo ne zdravnike.
1