NOVA BREZPLAČNA AKCIJA MARJETICE KOPER: Tokrat omogočajo brezplačen odvoz nevarnih odpadkov

Koper

Marjetica Koper nadaljuje z jesenskimi akcijami brezplačnega odvoza posebnih vrst odpadkov. Tokrat so na vrsti nevarni. Od torka, 13. oktobra, do sobote, 24. oktobra, bo premična zbiralnica Marjetkomobil obiskala 60 lokacij v Mestni občini Koper in Občini Ankaran. Preverite datume in lokacije obiska vašega kraja in oddajte baterije, stare akumulatorje, zdravila, pesticide, kozmetične izdelke, čistila, lepila, barve, motorna in jedilna olja ali neonska in halogenska svetila.

Vsi uporabniki, ki ste vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov, ste seznam z datumi in lokacijami že prejeli ob položnicah za mesec september. Zelo pomembno je, da se nevarni odpadki oddajajo ločeno, saj vsebujejo snovi, ki so za naše okolje zelo nevarne. Z nepravilnim odlaganjem lahko med razkrojem takih odpadkov povzročimo nepopravljivo škodo, saj delci odpadkov onesnažijo podtalnico, zrak ali zemljo. Pomembno je, da take odpadke predamo ustreznim odjemalcem, ki nato olja predelajo v sekundarno gorivo, zdravila in fitofarmacevtska sredstva pravilno zažgejo, kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.

Še naprej traja tudi akcija brezplačnega prevzema zelenega reza. Do jutri ga lahko v posebne zabojnike oddate v Ankaranu, Šmarjah, Hrvatinih in Vanganelu. Od četrtka, 15. oktobra, pa bodo zabojniki postavljeni na novih lokacijah. Delavci Marjetice jih bodo premaknili na naslednje lokacije: Krajevna skupnost Škofije (parkirišče pri pokopališču, ekološki otok v Elerjih in na Tinjanu), Krajevna skupnost Škocjan (pri trgovini na Vanganelski cesti, pri avtobusni postaji na Partizanski cesti in pri kapelici na Kampelu), Krajevna skupnost Za gradom (na parkirišču ob Ulici Vena Pilona 18, nasproti gostilne na Ulici Sergeja Mašere 9 in na parkirišču pri Cesti na Markovec 61 in 65) ter Krajevna skupnost Semedela (pri ekološkem otoku na Kovačičevi ulici, parkirišče pri Pahorjevi ulici 26 in na zelenici pri Erjavčevi ulici 24). Marjetica Koper se vsem krajanom že vnaprej zahvaljuje za vestno ločevanje in aktiven doprinos k ohranjanju čistejšega okolja.