NOV ZANIMIV DOGODEK PRIMORSKEGA POLETNEGA FESTIVALA: Akademik Pirjevec predstavlja svojo knjigo Partizani

Koper

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) organizira nov zanimiv dogodek v okviru 27. Primorskega poletnega festivala v sodelovanju z Gledališčem Koper. V sredo, 26. avgusta 2020, ob 19.00 uri, bo na Martinčevem trgu v Kopru potekala predstavitev knjige Partizani, akad. dr. Jožeta Pirjevca, z Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper.

Delo je izšlo pri Cankarjevi založbi in je rezultat večdesetletnega avtorjevega študija obsežne znanstvene literature na temo zgodovine druge svetovne vojne na jugoslovanskih tleh, poglobljenega študija strogo zaupnih virov v arhivih širom po svetu in dnevnikov, osebnih zapisov in pričevanj nekaterih neposrednih udeležencev narodnoosvobodilnega boja v Jugoslaviji.

Tematika upora proti okupatorju v času druge svetovne vojne je v zavesti javnosti še vedno prisotna; še vedno je tudi vzrok za idejne, ideološke in politične spore ter delitve v Sloveniji in Evropi. Avtor znanstvene monografije Partizani bralcu podaja na objektiven, prijazen, pripoveden način, ki vsebinsko temelji na številnih dokumentih in bibliografiji. Akademik Pirjevec se tudi osebno čuti zavezan partizanskemu gibanju, saj meni, da gre za eno osrednjih dogajanj v zgodovini slovenskega naroda, ki je usodno odločalo o njegovi bodočnosti in obstoju.

O nastanku knjige in ključnih poudarkih posameznih poglavij se bo z akad. dr. Pirjevcem pogovarjal njegov dolgoletni sodelavec in predstojnik Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper, prof. dr. Egon Pelikan.

Ker še vedno veljajo omejitve, bodo lahko prisotnost na dogodku zagotovili le ožjemu krogu udeležencev. Zato ZRS vabi, da svojo udeležbo potrdite na naslov info@gledalisce-koper.si oziroma na tel.: (05) 663 43 80, in sicer najkasneje do ponedeljka, 24. avgusta 2020.