NIŽJE DIVIDENDE ZA DELNIČARJE LUKE KOPER: Članom nadzornega sveta za skoraj tretjino nižji prejemki

Koper

Delničarjem Luke Koper se letos obeta izplačilo 0,92 evra bruto dividende na delnico. Tako dividendo predlagata uprava in nadzorni svet družbe v sklicu skupščine, ki bo 26. avgusta v Kopru. To pomeni nižjo dividendo kot lani, ko je znašala 1,33 evra. Skupščina bo odločala tudi o spremembah statuta, ki bi med drugim omogočile elektronsko skupščino.

Uprava in nadzorni svet družbe Luka Koper v sklicu skupščine, ki je objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze, predlagata, da se od skupno 30,01 milijona evrov lanskega bilančnega dobička del v znesku 12,88 milijona nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,92 evra na navadno delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 17,13 milijona evrov pa naj ostane nerazporejen.

Kot so v utemeljitvi zapisali predsednik uprave družbe Dimitrij Zadel, članica uprave Irma Gubanec ter predsednik nadzornega sveta Uroš Ilić, kljub preklicu epidemije covida-19 "obstaja še vedno velika negotovost, ko je težko napovedovati nadaljnji razvoj epidemije v svetu, istočasno pa pričakujemo dolgoročnejše negativne vplive na svetovno gospodarstvo ... in s tem blagovne tokove ter posledično poslovanje Luke Koper v drugem delu leta 2020".

Skupščina bo glasovala tudi o tem, da se zaradi covida-19 članom nadzornega sveta začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila 28. decembra 2017, in sicer za 30 odstotkov za obdobje od marca do maja. Znižanje ne bi veljalo za povračilo stroškov.

Predlog temelji na priporočilu Slovenskega državnega holdinga, na podlagi katerega so se vsi člani nadzornega sveta že prostovoljno odrekli temu delu plačila. S tem, da bo o sklepu glasovala skupščina, naj bi se odpravil morebiten dvom, da gre za odpoved prejemkov v korist tretje osebe.

S spremembami statuta, ki bodo prav tako na dnevnem redu skupščine, naj bi v družbi natančneje opredelili cilje, pa tudi omogočili izvedbo skupščine s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti - t.i. elektronsko skupščino. Pri tem bodo pogoji med drugim predvidoma določili, da mora tehnična rešitev zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine, pa tudi omogočiti delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog, podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov in druga dejanja, v realnem času.

Skupščina se bo tudi seznanila s poslovnim poročilom Luke Koper za lansko leto ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe. Za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 bodo za revizorja predvidoma imenovali družbo BDO Revizija, seznanili pa se bodo tudi s sklepom sveta delavcev Luke Koper z dne 8. januarja, s katerim je svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje štirih let izvolil Mehrudina Vukoviča.

Skupina Luka Koper je lani vknjižila 229 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je odstotek oziroma za 2,4 milijona evrov več kot leta 2018. Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine je znašal 45 milijonov evrov, kar je za 35 odstotkov manj kot pred letom dni, čisti dobiček pa 40 milijonov evrov oz. 32 odstotkov manj.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija