NAJDETE JIH POD ŠTEVILKO 14: Kdo so kandidati Povežimo Istro? (FOTO, VIDEO)

Koper

V soboto, ko je potekal Istrski maraton, Dan za spremembe, Špargljada, Pokušina vina, olja in istrskih dobrot, sta v Koper prišla tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in evropski poslanec Franc Bogovič. Prišla sta izraziti podporo kandidatkam in kandidatom za DZ, ki predstavljajo Istro in Kras v Gibanju Povežimo Slovenijo.

VLASTA VEŽNAVER, občinska svetnica in bivša predsednica krajevne skupnosti Škofije, je povedala, da ji je lokalna problematika dobro znana. Dosedanje izkušnje so jo pripeljale do spoznanja, da je zelo pomembno imeti prave osebe, ki to problematiko poznajo ter se za rešitve zavzemajo s pomočjo odločevalcev. Ravno njena aktivnost, zavzetost in izkušnje so njena prednost pri oblikovanju rešitev, ki bodo življenje v Istri izboljšale za vse.

Vežnaverjeva zaznava veliko izzivov, izpostavila pa je: "Lahko pripomorem k ukinitvi vinjetnega sistema za občino Koper, s čimer bi razbremenili lokalne ceste, predvsem v poletnem času, k boljši samooskrbi in odkupu pridelkov lokalnih kmetovalcev znotraj Istre in tudi na območju Slovenije. Zavzemala se bom tudi, da lahko osebe iz obalnih občin, ki kupujejo prvo nepremičnino, prednostno pridejo do te v svojem kraju bivanja."

TAMARA MIKIN je povedala, da Istro čuti v srcu in želi, da bi tako čutila tudi njena hči. Veliko ji pomeni, ko se mladi odločijo ostati v Slovenski Istri, zato se bo zavzemala za oblikovanje pogojev, ki bi mladim omogočili razvoj, oblikovanje svoje družine, vero v prihodnost.

Svojo energijo že sedaj usmerja tudi v iskanje ugodnih rešitev za istrskega kmeta. "Istrskega kmeta še posebej cenim in spoštujem, ker vem, da je biti kmet na tej zemlji zelo težko," je povedala. Dodala je še, da bo branila kmetijska zemljišča pred neupravičeno intenzivno pozidavo. V vlogi članic Slovenske ženske zveze pri SLS sooblikuje enakovredno družbo, kjer bo lahko vsak prosperiral ne glede na spol, stan ali poznanstva. Zavzemala se bo za socialno-poslovno partnerstvo KMET–TRGOVINA–POTROŠNIK–DRŽAVA, da vsak člen najde svoje mesto in vrednost. Opozorila je tudi na pomen pitne vode, kot nekaj posebej dragocenega: "A žal se še ne zavedamo resnosti. Hitro lahko izgubimo to vrednoto. Poiskati moramo najboljšo rešitev, ki nas bo oskrbovala z vodo skozi celo leto in to takoj," je poudarila.

GREGOR PERIČ je sicer najmlajši kandidat, ima pa veliko izkušenj tako na lokalnem kot državnem nivoju. Zaveda se pomembnosti povezovanja in sodelovanja predvsem v kriznih časih, ko odločitve niso všečne, so pa nujne za obstoj države. "Namen gibanja je prek povezovanja in sodelovanja sprejemati odločitve, ki bodo dobre za ljudi, za naše gospodarstvo in za okolje, v katerem živimo. Trenutno delovanje politike je preveč strankarsko razdrobljeno in tu je razlog za razdor in neučinkovite rezultate. Preseči moramo politiko naši-vaši in ponovno dati na vrh lestvice skupno dobro. Vprašati se moramo, kaj je dobro za nas, in ne, kaj je dobro zame!" je poudaril Perič.

Predvsem pa gibanje temelji na vključevanju. Želijo se pogovarjati z vsemi in sodelovati z vsemi tistimi, ki želijo, da gre Slovenija naprej, zato so bili veseli, da se jim je pridružila tudi Kraševka Klementina Križman, podžupanja v občini Sežana. Kot direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana se je vrsto let soočala z izzivi malih obrtnikov in nemalokrat so bile njihove težave povezane z državno politiko. Pri tem pa se je izkazalo, da je v Sloveniji pri reševanju problemov najbolj pomembno, kakšen vpliv je prisoten v Ljubljani. Povedala je: "Na koncu odloča človek, zato je pomemben odnos in zavezništva. Trenutno je vtis, da Kras in Brkini že dolgo nimata v Ljubljani vpliva, ki bi omogočal prave premike. S pozicije lokalnega odločevalca ocenjujem, da potrebujemo svojega človeka v Ljubljani!"

"Želimo, da vsak, ki mu je povezovalna politika v naši državi pomemba, odide na volitve 24. aprila 2022 in odda glas za gibanje Povežimo Slovenijo. Od vseh nas, ki imamo volilno pravico, je odvisno, ali bomo investirali svoj glas v blokovsko delitev ali pa v skupno sodelovanje.

Prispevki o predstavitvi kandidatk in kandidata v Mestni občini Koper, Občini Izola in Sežana v Gibanju Povežimo Slovenijo – pod zaporedno številko 14:

Vabimo Vas, da obiščete spletno stran https://povezimoslovenijo.si/

Dajmo sedaj povezati Istro, dajmo sedaj povezati Slovenijo,"

Tamara Mikin, Vlasta Vežnaver, Gregor Perič, dr. Gorazd Pretnar