NA PEDAGOŠKI FAKULTETI PODELILI PRIZNANJA IN NAGRADE: To so prejemniki (FOTO)

Koper

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem je na Akademskem zboru podelila priznanja in nagrade zaposlenim za leti 2020 in 2021, saj podelitve v živo ni bilo možno izpeljati.

Dr. Stanko Pelc je prejel naziv častnega profesorja UP PEF (zaradi izjemnega prispevka k razvoju inovativnih oblik poučevanja in učenja z uporabo informacijske tehnologije, zlasti v okviru študija na daljavo).

Dr. Sonja Čotar Konrad Zlato plaketo UP PEF za predanost raziskovanju in pedagoškemu delu.

Matjaž Juhart Zlato plaketo UP PEF (učitelj veščin na UP PEF za posredovanje, da se je Slovenija kot prva na svetu vpisala v najvišji državni akt jezik gluhoslepih).

Dr. Božidar Opara Zahvalo za dolgoletno delo na UP PEF (dolgoletni sodelavec, eden od pobudnikov ustanovitve oddelka Inkluzivne pedagogike ob bolonjski prenovi, nagrade nacionalnega pomena in njegove visoke funkcije v državnih institucijah pa kažejo, da je njegovo delo prepoznal širši slovenski prostor).

Dr. Mojca Žefran Svečano listino mlademu visokošolskemu sodelavcu za soavtorstvo visokošolskega učbenika za študente prvega letnika Pedagoške fakultete English for Education Studies.

Matija Jenko študentsko nagrado za nadpovprečne rezultate na področju obštudijskih dejavnosti (član organizacijskega odbora in koordinator 2. PEFijade); študentske nagrade za zaključna dela so prejele diplomantke in diplomanti: Matija Jenko, Veronika Valič, Maja Matjaž, Nika Ferbežar, Šejla Nadarević in Amanda Rekar.

Lučka Gregorič Bolje Svečano listino strokovnega delavca za odlično opravljanje delovnih nalog in Nuša Vatovec Svečano listino strokovnemu delavcu UP PEF za obvladovanje svojega področja dela.