NA OBMOČJU PU KOPER ZA TRETJINO VEČ NASILJA V DRUŽINI: Letos so izrekli 50 prepovedi približevanja

Kronika

Na območju Policijske uprave (PU) Koper so letos obravnavali 99 kaznivih dejanj nasilja v družini, leta 2022 pa 66. Letos so obravnavali štiri kazniva dejanja posilstva, leta 2022 pa šest. Nasilje v družini se v primerjavi z lanskim letom torej povečalo za tretjino.

Od 1. januarja letos do 30. novembra so policisti PU Koper na podlagi 60. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, izrekli 50 prepovedi približevanja osebi, kraju ali območju. V enakem obdobju leta 2022 so izrekli 41 tovrstnih ukrepov. V letu 2023 je bilo torej izrečenih za 20 odstotkov več tovrstnih ukrepov.

"Pri pregledu izrečenih ukrepov za leto 2023 ugotavljamo, da so bile ženske v 80 odstotkih tiste osebe, ki so jim policisti z izrekom tega ukrepa zagotavljali varnost. V 20 odstotkih pa so bili oškodovanci, oz. osebe, ki so jim policisti tudi z izrekom tega ukrepa zagotavljali varnost, moški," še poročajo na PU Koper.

Generalna skupščina Združenih narodov, ki je 25. november razglasila za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, opredeljuje nasilje nad ženskami kot: "Vsako dejanje nasilja na podlagi spola, ki je posledica ali ima lahko za posledico fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk, vključno z grožnjami s tovrstnimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, bodisi v javnem bodisi v zasebnem življenju". Izraz nasilje na podlagi spola uporabljamo za vse oblike nasilja, ki so posledica neenakosti med spoloma in je usmerjeno proti osebi zaradi njenega spola ali spolne usmerjenosti.

Vsako leto med 25. novembrom in 10. decembrom obeležujemo mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami, otroki in nasilju v družini.

"V policiji tej problematiki posebno pozornost namenjamo vse leto, tako na operativni kot preventivni ravni. V teh dneh pa še intenzivneje spodbujamo žrtve k prijavi tega kaznivega dejanja. Le na tak način je nasilje mogoče ustaviti, žrtvi nuditi vso ustrezno pomoč in podporo, proti povzročitelju pa ustrezno ukrepati v skladu z našimi pristojnostmi," navajajo.

A dodajajo, da boj proti nasilju v družini ni samo stvar policije in ostalih institucij, "temveč boj vseh nas, zahteva sodelovanje, podporo in angažiranost celotne skupnosti. Le skupaj lahko ustvarimo varno okolje za vse državljane". To lahko dosežemo z glasnim obsojanjem vsakršnih oblik nasilja, z nudenjem varnega in spodbudnega okolja za vse žrtve, z omogočanjem psihosocialne pomoči za žrtve, s pomočjo pri odhodu iz nasilnega odnosa, predvsem pa z učenjem že najmlajših generacij o nesprejemljivosti nasilja. "Z malimi, a vztrajnimi koraki bomo skupaj dosegli cilj – svet, kjer bodo družine živele v spoštovanju, sočutju in miru."

Otrokom in mladim ter odraslim žrtvam nasilja sporočajo, da imajo pravico živeti varno ter da pomoč obstaja. Vedno lahko pokličejo na pomoč na 113 in prijavijo nasilje tudi na anonimni telefon 080 1200. Poleg tega se lahko obrnejo na Center za socialno delo ali na katero od nevladnih organizacij (Društvo za nenasilno komunikacijo, Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja - 080 11 55, TOM – telefon za otroke in mladostnike: 116 111).

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija