NA MARJETICI NADALJUJEJO Z RAZVOJNIMI PROJEKTI: Posodobitev ekološkega otoka v Olmu

Koper

Marjetica Koper je v začetku leta 2021 predala v uporabo prvo podzemno zbiralnico odpadkov na Obali. Na Ulici generala Levičnika v Olmu so s petimi zbiralnicami EcoDip nadomestili več kot 20 običajnih zabojnikov. Zbiralnice EcoDip so plod znanja slovenskega podjetja Aplast. Večje, 5000-litrske, zbiralnice so namenjene embalaži, papirju in preostanku komunalnih odpadkov, manjši, 3000-litrski, pa steklu in biološkim odpadkom. Videz podzemnega ekološkega otoka je skladnejši z okolico, zaradi hladnosti tal, pa oddaja tudi manj neprijetnih vonjav.

"Testni ekološki otok smo, v nadaljevanju zgodbe z začetka leta, opremili z inteligentnim sistemom spremljanja polnosti zabojnikov. Senzorji bodo nadzorovali tudi temperaturo, geolokacijsko označbo, vse podatke pa sproti pošiljali našim tovornjakom za prevzem odpadkov. Razvojni korak v smeri t.im. »pametnih mest« na področju ločenega zbiranja in odvoza odpadkov, smo napovedali že ob postavitvi tega podzemnega ekološkega otoka," je dejal direktor Marjetice Koper Davor Briševac.

Kot je še dodal Briševac, bodo "takšne rešitve v prihodnosti optimizirale naše delovne procese in posledično zmanjšale stroške odvoza odpadkov. Zmanjšalo pa se bo tudi število manjših zabojnikov, ter optimizirala načrtovana pot vozil za odvoz odpadkov". 

 Testiranje analize podatkov prvega podzemnega ekološkega otoka na Obali.

Gre za testni projekt, kjer se na Marjetici pripravljajo na prihajajočo shemo sofinanciranja projektov Evropske unije iz področja digitalizacije poslovanja in krožnega gospodarstva. "Prihajajoča shema 2021 – 2027 imenovana Zeleni dogovor, zajema manj ukrepov, ki pa so bolj ciljno usmerjeni, obsežnejši in prepoznavnejši, s poudarkom na hitri nadgradljivosti, razširjanju in uporabi. Zaradi nujnosti izzivov so naši razvojni projekti usmerjeni v jasne in opazne kratkoročne do srednjeročne rezultate, ki pa bi lahko prispevali k dolgoročnim spremembam«, zaključi Briševac.