Mercator v devetih mesecih z ogromno izgubo

Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih ustvarila dobri dve milijardi evrov prihodkov od prodaje, kar je 3,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Zmanjšala se je predvsem prodaja tekstilnega in tehničnega programa, čista izguba pa se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala in je znašala 17,6 milijona evrov.

Na zmanjšanje prihodkov v prvih devetih mesecih letos so v največji meri vplivali slabša prodaja tekstilnega in tehničnega programa kot posledica spremenjenih nakupnih navad potrošnikov ter nižji prihodki na slovenskem in hrvaškem trgu, ki so rezultat zaostrenih gospodarskih razmer.

Na nižanje prihodkov je poleg tega vplivala tudi implementacija načrtovanih poslovnih odločitev v okviru procesa prestrukturiranja poslovanja, med njimi predvsem umik s trgov Albanije in Bolgarije, zapiranje neučinkovitih prodajnih enot in zmanjševanje prodajnih površin.

Do konca septembra je skupina Mercator zmanjšala dolg za 2,7 odstotka oz. za 29,7 milijona evrov na 994,3 milijona evrov.

Predsednik uprave Mercatorja Toni Balažič je devetmesečne rezultate komentiral z besedami, da skupina posluje v izredno zahtevnih okoliščinah. "Poleg neugodnega gospodarskega okolja, ki negativno vpliva na potrošnjo in spreminja navade potrošnikov, se skupina spoprijema še z dodatnimi poslovnimi izzivi, kot so visoka zadolženost, slaba dobičkonosnost nekaterih preteklih investicij in nizka učinkovitost družbe," je zapisal v sporočilu za javnost.

Mercator je dosegel tudi načelen dogovor s skupino šestih ključnih bank upnic o glavnih pogojih dolgoročnega prestrukturiranju dolga družbe. Po pričakovanjih bo proces uspešno zaključen do konca leta.

Prihranki so bili v tem obdobju nad načrtovanimi, ob čemer v Mercatorju dodajajo, da projekt optimizacije števila zaposlenih v režijskih službah poteka v skladu z načrti, dodatnih aktivnosti pa na tem področju ne bodo več izvajali.

Smetar |  13 .11. 2013 ob  09: 42
A ni mogoče to tudi posledica dviga DDV?