MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA V KOPRU: Osvetljene bodo socialne politike v severnojadranskem prostoru

Koper

Inštitut za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper vabi na mednarodno znanstveno konferenco ADRIATIC SOCIAL POLITICS WELFARE STATES IN A TRANSNATIONAL BORDERLAND: HISTORICAL EXPERIENCES IN COMPARISON, ki bo 25. in 26. maja.

Na konferenci bodo osvetljene socialne politike v severnojadranskem prostoru od Habsburške monarhije prek Kraljevine Italije pred in v času fašizma do socialistične Jugoslavije. Razprava bo osredotočena na kontinuiteto in spreminjanje socialnih politik v primerjalni perspektivi.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Program najdete na tej povezavi.


Konferenca je organizirana v okviru raziskovalnega projekta Jadranske socialne države: socialne politike v transnacionalni obmejni pokrajini od sredine 19. do 21. stoletja (J6-1800) in raziskovalnega programa Sredozemlje in Slovenija (P6-0272), ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).