MEDITERANSKI VRT PURISSIMA: Kraj, kjer okusi, vonjave in oči najdejo svoje zadoščenje (FOTO)

Koper

Mediteranski vrt je učni didaktični center, kjer lahko doživite mediteransko pestrost, spoznate tradicionalne rastline in okusite lokalno kulinariko. V okviru projekta, ki je sofinaciran s strani Evropskega sklada za za regionalni razvoj preko projekta Interreg Italia-Slovenija Meds Garden, je na območju Slovenske Istre, Friuli Venezie Giulie in Veneta nastalo pet vrtov. Vrt Purissima, za katerega skrbi Agraria Koper, je odprt od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, obvezna je predhodna najava obiska in rezervacija vodenih ogledov za skupine.

Mediteranski vrt je učni didaktični center, kjer lahko doživite mediteransko pestrost, spoznate tradicionalne rastline in okusite lokalno kulinariko.

V vrtu Purissima v Škofijah KZ Agraria Koper izvaja vodene oglede in delavnice za najavljene skupine. V slabem letu je ta Mediteranski vrt obiskalo že preko 1000 šolarjev in drugih obiskovalcev. V vrtu redno izvajajo tudi program izobraževanj in predavanja za vrtičkarje in pridelovalce.

Druga dva mediteranska vrtova na tleh slovenske Istre je vzpostavila Mestna občina Koper v Borštu in v Bertokih in sta za mimoidoče na ogled ves čas, brez potrebne najave. Italijanski vrtovi so odličen primer socialnega kmetijstva, saj mediteranske vrtove v Benetkah in v Pordenonu koristijo predvsem za delovne terapije in za šolanje študentov s področja gastronomije.

Pokušino, malico ali kosilo boste v vrtu Purissima doživeli na pristen način.

Glavni cilj projekta je bil razvita, ohranjena in privlačna kulturna krajina, kot inovativen učni in izkustveni turizem o avtohtonih rastlinah, lokalni kulinariki in izdelkih severnega Jadrana. Partnerji so identificirali in v petih vrtovih zasadili preko 400 različnih tradicionalnih rastlin. Že samo v vrtu Purissima jih najdemo 190. S programi doživetij so na območje privabili preko 2000 novih obiskovalcev. Ta bogata naravna in kulturna dediščina povezana z lokalnimi okusi predstavlja velik potencial za učni in kognitivni turizem.

V okviru projekta čezmejnega programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija – MEDS garden je nastala mreža mediteranskih vrtov, ki bo zagotovila ne samo pretok znanja in izkušenj, ampak tudi izmenjavo obiskovalcev. Projekt je trajal od 1. oktobra 2017 do 30. septembra 2019. V projektu je bila KZ Agraria Koper, z.o.o. vodilni partner, na slovenski strani so sodelovali še partnerji: Mestna občina Koper, Live green z.o.o. in Italijanski partnerji: Scuola centrale formazione, Giuseppe Olivotti societa’ cooperativa sociale Onlus, Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa sociale.
V Mediteranskem vrtu Purissima lahko spoznate, vonjate in okušate tipična mediteranska zelišča, sadje in zelenjavo.

S povezovanjem zaledja s ponudbo turizma na obalinse dvigne privlačnost turistične destinacije ter hkrati zagotovi višanje dodane vrednosti lokalnim izdelkom. Projektni partnerji želijo z inovativnim turističnim produktom spodbuditi več zelenih delovnih mest in tako pospešiti razvoj podeželja. Predvsem pa želijo poskrbeti za ohranjanje pristne in avtohtone podobe krajine, njene biotske raznolikosti, ki je ponos te destinacije in njihova skupna dediščina.

Bogastvo mediteranskega rastlinstva in kulinarika sta najprivlačnejši del slovenske Istre.

Na posvetu so turističnim delavcem in lokalnim ponudnikom predstavili možnosti, ki jih v okviru novega turističnega produkta predstavlja projekt MEDS garden. Vsi obiskovalci so si po posvetu ogledali mediteranski vrta Purissima, kjer jim je vodja projekta MEDS garden, Patricija Pirnat iz KZ Agraria predstavila istrsko biotsko raznolikost in bogato dediščino. Voden ogled smo zaključili s prikazom praktičnih in enostavnih prigrizkov z mediteransko noto, ki ga je organizirala Mestna občina Koper.

"Pomembno je, da se zavedamo, da imamo izjemno naravno in nesnovno kulturno dediščino mediteranskega rastlinstva in prehrane in je na nas, da jo ohranjamo in promoviramo. To je del naše identitete, tega, kar smo nekoč bili in kar smo danes!" menijo v Agrarii.

Deli novico: