MARINA PORTOROŽ SE LAHKO PRODA: Klarič in Papič bosta zanjo plačala 21,6 milijona evrov

Piran

Delničarji družbe Terme Čatež so na skupščini v petek dali soglasje k prodaji družbe Marina Portorož družbi MMNT. Nadzornikom so podelili nov mandat in se seznanili s tem, da 5,5 milijona evrov bilančne izgube ostane nepokrite. Več malih delničarjev je napovedalo izpodbojno tožbo.

 

Kot kaže zapisnik skupščine, danes objavljen na spletni strani Ajpesa, je skupščina, na kateri je sodelovalo 89,9 odstotka kapitala z glasovalno pravico, sklep o soglasju k prodaji marine podprla z 98,8-odstotno večino prisotnih glasov. Skupščina je tako dala soglasje k oddelitvi družbe Marina Portorož ter soglasje k pogodbi o delitvi in prevzemu, ki je bila sklenjena med družbama Terme Čatež in Marina Portorož.

Prodajalec in prevzemnik sta se namreč ob sklenitvi pogodbe dogovorila, da se bo pred njeno uresničitvijo izvedla oddelitev določenega dela sredstev in obveznosti Marine Portorož ter da se bodo ta sredstva in obveznosti prenesli na prodajalca. Po navedbah časnika Finance gre za nepremičninski del poslovanja marine.

Kot je razvidno iz pogodbe o delitvi in prevzemu, objavljene na spletni strani Ajpesa, bo prenesenih za nekaj manj kot 40 milijonov evrov sredstev (po knjigovodski vrednosti) ter za enak znesek obveznosti. Preneseno bo med drugim za okoli 33,5 milijona evrov zemljišč in zgradb, 7,4 odstotka delnic družbe DZS, več posojil družbi Terme Čatež in več posojil, najetih pri Abanki.

Eden od pogojev za sklenitev pogodbe je bila tudi ureditev razmer med Marino Portorož in občino Piran glede prenosa lastništva parka Sonce na občino, ki se je prav tako izpolnil lani jeseni. Adventura holding in Glen ta dogovor podpirata, čeprav se je koncesija v skladu z novo koncesijsko pogodbo zvišala za skoraj štirikrat, na 180.000 evrov z DDV.

Družbo MMNT sta za prevzem marine ustanovila Adventura holding poslovneža Darka Klariča in družba Glen, ki je v lasti menedžerjev Lesnine pod vodstvom Bojana Papiča. Za marino bosta po navedbah Financ plačala 21,6 milijona evrov.

Delničarji BPH in Marles, Facig in MP Naložbe so napovedali tožbo zaradi ničnosti oz. izpodbojnosti vseh sprejetih sklepov.

Največji lastnik Term Čatež je družba DZS (45,79 odstotka), sledi Kapitalska družba, ki ima skupaj s Kritnim skladom prvega pokojninskega sklada 25,34-odstotni delež. Tretji največji je z 9,15-odstotnim deležem družba Delo Prodaja, katere največja lastnika sta poleg družbe AB Sistemi (ki je v 100-odstotni lasti Dela Prodaje) DZS in Dnevnik.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija