KSENIJA BENEDETTI ZA VRTCE IN ŠOLE: Kažipoti primernega komuniciranja v vzgojno-izobraževalnem okolju

Koper

Center za vseživljenjsko učenje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete v sodelovanju z Akademijo za poslovni protokol Ksenije Benedetti razpisuje nov seminar kariernega razvoja, ki je posebej prilagojen za učitelje/ice in vzgojitelje/ice.

Izobraževanje "Kažipoti primernega komuniciranja v vzgojno-izobraževalnem okolju", ki ga je pripravila predavateljica Ksenija Benedetti, je namenjeno zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki se soočajo z novimi izzivi komuniciranja z različnimi skupinami.

"Udeleženci seminarja bodo pridobili vpogled v osnovne koncepte besedne in nebesedne komunikacije ter spoznali, kako te elemente uporabiti za ustvarjanje pozitivnih medosebnih odnosov z učenci, starši in sodelavci. Na svojih predavanjih se bom osredotočila na razvoj spretnosti vodenja sestankov s starši, obvladovanja konfliktov, pravilne uporabe državnih simbolov ter oblikovanja primernega videza in profesionalne drže," je poudarila Ksenija Benedetti, vodja Akademije za poslovni protokol.

Seminar, ki se bo po predhodnem dogovoru izvajal v letu 2024, bo usmerjen na praktične primere in bo spodbudil razmišljanje udeležencev ter izboljšal njihovo profesionalno delo v šoli. Za dodatne informacije zainteresirani vrtci in šole lahko pišejo na elektronski naslov benedetti@protokol.si.