KORONAVIRUS ZA ZAPORNIŠKIMI ZIDOVI: Dvema okuženima prekinili prestajanje zaporne kazni

Slovenija

V slovenskih zaporih so trenutno potrjene okužbe z novim koronavirusom pri devetih obsojencih na treh lokacijah, in sicer šest v zavodu Dob, dve v Slovenski vasi in ena v Murski Soboti. Okuženih je tudi 37 zaposlenih na 10 lokacijah zavodov po državi. Med obsojenimi in zaposlenimi so tudi že ozdravljeni posamezniki.

Kot so povedali na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, so vsi okuženi obsojenci nameščeni v zato predvidenem prostoru za izolacijo okuženih. V karanteni so tudi vsi obsojenci, ki so bili v stiku z okuženimi.

Na upravi se zavedajo, da tovrstna namestitev predstavlja dodatno psihično obremenitev za te obsojence, ki pa jo poskušajo v čim večji meri razbremenjevati s pogovorom in jasnimi pojasnili o razmerah.

V zavodih, kjer je prišlo do okužb med zaprtimi, se izvajajo vsi protokoli skladno z navodili epidemiologa oz. zdravnika zdravstvenega doma, ki na primarni ravni zagotavlja zdravstveno oskrbo v zaporu. Vse okužene osebe so nameščene v za to predvidenem prostoru za izolacijo okuženih, dvema okuženima obsojencema so z namenom preprečitve širjenja okužbe prekinili prestajanje zaporne kazni.

Zdravstveno stanje zaprtih se redno spremlja in trenutno je po oceni zdravstvenih delavcev dobro, kar je v danih razmerah ključno, navajajo v upravi.

Moški zapori so trenutno v večini prezasedeni, skupna zasedenost vseh zavodov za prestajanje kazni zapora je 107,3-odstotna. Ob prezasedenosti zaporskih kapacitet bodo po dobrih izkušnjah v prvem valu epidemije in sprejetih ukrepih po takrat veljavnem interventnem zakonu, v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij tudi v drugem valu epidemije postopali na podoben način.

Na podlagi zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 se že sprejemajo ukrepi za sproščanje prezasedenosti zaporov: prekinitev zaporne kazni, predčasni odpust s prestajanja kazni zapora, prav tako sodišča obsojencev začasno ne pozivajo na nastop kazni.

Na posameznih izpostavljenih lokacijah zavodov za prestajanje kazni zapora se bo s temi ukrepi lahko učinkoviteje, v skladu z varnostnimi standardi in po vnaprej skrbno pretehtanih strokovnih odločitvah zasledoval cilj preprečitve širjenja okužb.

Na današnji dan je na prekinitvi zaporne kazni po interventnem zakonu skupaj 48 obsojencev iz devetih različnih lokacij zavodov za prestajanje kazni zapora in njihovih oddelkov. Prav tako so na podlagi interventnega zakona predčasno odpustili do današnjega dne skupno pet obsojencev iz štirih lokacij zavodov.

Na upravi so tudi pojasnili, da se obsojencem, ki jim je bilo izvrševanje kazni prekinjeno, čas do izteka kazni podaljša za čas, ko se nahajajo na prekinitvi. Čas trajanja prekinitve se namreč ne šteje v čas prestajanja kazni.

Bivanje zaprtih oseb v zavodih pa poskušajo zapolniti tudi z različnimi dodatnimi koristnimi vsebinami. Med drugim so v zavodu Dob, kjer je največ okuženih obsojencev, razširili termine bivanja na prostem in uporabe športne sobe, razdelili so telefonske kartice za stike s svojci in dodatno omogočili uporabo družabnih iger.

Obsojenci so bili oskrbljeni s čaji, dodatno so oplemenitili jedilnike z živili, ki vsebujejo vitamin C in D. Za tiste v karanteni so poskrbeli, da dobijo pri obrokih več sadja. Različne aktivnosti za zaprte spodbujajo tudi v drugih zavodih. Med drugim so zaprtim na voljo knjige, s katerimi razpolagajo zavodske knjižnice.

V zadnjem obdobju so nabor knjižnega gradiva v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo obogatili z novejšimi izvodi. Zaprtim poskušajo ponuditi različne družabne igre, pripravljen pa je tudi literarni, likovni in video natečaj o preživljanju časa v zaporu v obdobju epidemije.

Zaposleni v zavodih pri vseh interakcijah z zaprtimi uporabljajo maske. Ob obiskih, spremstvih in drugih izhodih iz zavodov ter pri delu zaprtih so maske obvezne tudi za zaprte osebe in jim jih zagotavlja zavod. Na ravni uprave so pristopili k pripravi javnega naročila za nakup zaščitnih pralnih mask za vse zaprte osebe, v vseh zavodih. Hkrati so organizirali šivanje pralnih mask za zaprte osebe, ki jih v okviru delovne terapije šivajo obsojenke v zavodu Ig.

Ob poslabšanju epidemiološke slike se sproti presojajo tudi ukrepi, vezani na izvajanje obiskov v zavodih. Po načelu sorazmernosti in postopnosti ter glede na prostorske in druge možnosti posameznega zavoda se sprejemajo ukrepi in omejitve ob obiskih v zavodih.

Trenutno se obiski izvajajo z omejitvami, na nekaterih lokacijah zavodov pa se do preklica obiski ne izvajajo. Zaprte osebe so za ohranjanje stikov z zunanjim svetom v tem času spodbujene k uporabi različnih drugih možnosti, kot sta dopisovanje in telefonski stiki.

V prihodnje bo skladno z možnostmi in po vnaprej določenih postopkih v okviru pilotnega projekta v uporabi za zaprte osebe tudi možnost video telefonskih stikov, s katerimi jim bodo olajšali stike s svojci in prispevali h krepitvi socialnih vezi.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija