KOPRSKA OBČINA PRODAJA ZEMLJIŠČA OB DOLINSKI CESTI: Javna dražba bo potekala konec maja

Koper

Mestna občina Koper bo na javni dražbi 28. maja prodajala sklop nepozidanih stavbnih zemljišč ob Dolinski cesti, namenjenih za gradnjo večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori. Pogoj za sodelovanje na dražbi je vplačilo varščine v višini 150 tisoč evrov do 25. maja.

Mestna občina Koper prodaja 5.242 kvadratnih metrov velik sklop nepozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 1822/11, 1823/19, 1834/13, 1834/14, 1835/16, 4590/4 in 6507/6, vse k. o. Semedela, po ceni 753.426 evrov brez vključenega davka na dodano vrednost.

Nepremičnine se nahajajo ob Dolinski cesti, kjer je v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/94, 24/98, 40/03, Uradni list RS, št. 51/05, 45/06, 39/07, 22/08, 5/17 – spremembe in dopolnitve) predvidena gradnja večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori – maksimalna etažnost in višinski gabariti novih stavb: – K + P + 3. 

Pogoj za sodelovanje na dražbi je plačilo varščine v višini 150.685,20 evra najkasneje do 25. maja, javna dražba bo v prostorih Mestne občine Koper (Verdijeva 10) potekala v petek, 28. maja, ob 10. uri zjutraj.

Javna dražba je objavljena na spletnem portalu Mestne občine Koper in na spletnem portalu nepremičnine.net.

 

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija