KOMUNALA IZOLA Z OŠ VOJKE ŠMUC OB DNEVU ZEMLJE: Od izmenjevalnice Ekošmuc(KI) do unikatnih zabojnikov (FOTO)

Izola

Ob svetovnem dnevu Zemlje sta Komunala Izola in osnovna šola Vojke Šmuc Izola združili moči in pripravili dogodek s sloganom "Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu". V prostorih osnovne šole se je na današnji dan odvila izmenjevalnica Ekošmuc(KI), predstavljeni so bili umetniško zasnovani zabojniki za odpadke, nastali v sklopu projekta Art kant, vsem osnovnim šolam pa so bili predani novi kompleti za ločeno zbiranje odpadkov.

Rdeča nit današnjega pestrega dogajanja na OŠ Vojke Šmuc Izola je bilo osveščanje o nuji po spremembi naših potrošniških navad in pomenu pravilnega ravnanja z odpadki, z namenom omiliti preobremenjenost našega okolja oz. planeta in ga v čim boljši verziji ohraniti za naše mlajše generacije.

Ob dnevu Zemlje so na tem področju združili moči Komunala Izola ter otroci in zaposleni OŠ Vojke Šmuc, ki so z aktivnostmi, katerih rezultati so bili predstavljeni na današnjem dogodku, pričeli že v preteklem mesecu.

Izmenjevalnica EkošmucKI in podnebni tek kot poziv k spremembam

Pod mentorstvom vodje CUP- a v MESTU Metke Magdalene Šori je skupina ekološko najbolj naravnanih učencev pripravila šolsko izmenjevalnico Ekošmuc(KI), v sklopu katere so si otroci izmenjevali oblačila, knjige in igrače. Izmenjava je potekala s pomočjo posebej za to priložnost pripravljenimi kupončki, ki jih bodo otroci lahko kasneje "unovčili" tudi v centru uporabnih predmetov "CUP v MESTU" Komunale Izola na Muzčevi ulici 7 v Izoli ter na nadaljnih izmenjevalnicah na šoli.

Da bi k udeležbi in izmenjavi spodbudili čim večje število otrok, je skupina učencev sama zasnovala in odigrala odličen video prispevek, v katerem izpostavijo problematiko pretiranega potrošništva in nagovarjajo k ponovni uporabi, kot enemu izmed učinkovitih načinov zmanjševanja nastanka odpadkov.

Z željo opozoriti o vplivu človeštva na podnebne spremembe, ki se kažejo kot ekstremni vremenski dogodki, so na OŠ Vojke Šmuc izpeljali tudi t.i. Podnebni tek. Otroci so ob vihranju "reciklirane" zastave skupaj odtekli okrog 40 kilometrov in na ta način opozarjali, da se nam čas za spremembe naših potrošniških navad in ravnanj neusmiljeno izteka.

Projekt Art kant

Komunala Izola je v preteklem letu zasnovala projekt Art kant, v katerem sodelujejo osnovnošolski otroci. Cilj projekta je pripraviti umetniško osnovane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, ki na množično obiskovanih javnih dogodkih s svojim izgledom pritegnejo pozornost in pozivajo ljudi k doslednemu ločevanju odpadkov. Izpod rok učencev od 6. do 9. razreda je tako nastalo pet unikatnih zabojnikov, okrašenih s ponovno uporabljenim odpadnim materialom, ki jih bo odslej Komunala predajala v uporabo ob različnih prireditvah v občini Izola.

Direktor Komunale Izola, Robi Flego, je v nagovoru otrokom poskusil na enostaven in razumljiv način predstaviti koliko odpadkov vsakodnevno pridela vsak izmed nas, zakaj je pomembno  preprečevanje nastajanja odpadkov in kako lahko k temu prispevamo.

V preteklem letu so komplet petih unikatno nadgrajenih zabojnikov pripravili na OŠ Livade, v prihodnjem letu pa si Komunala Izola nadeja takšnega sodelovanja še z Osnovno šolo Dante Alighieri.

Novi kompleti za ločeno zbiranje odpadkov

V zameno za "art" zabojnike je Komunala Izola namenila komplete novih manjših zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov vsaki izmed izolskih osnovnih šol, ki bodo z enotnim videzom učencem olajšali in jih hkrati še dodatno spodbujali k pravilnemu ravnanju z odpadki tudi v šolskih prostorih.

Polno večnamensko dvorano je nagovorila tudi podžupanja občine Izola, Agnese Babič, ki je pohvalila sodelovanje Komunale Izola in osnovnih šol, otrokom pa podala spodbudno sporočilo: "Tako kot se trudimo biti dobri prijatelji drug drugemu, tako moramo biti dobri tudi do našega planeta, zato je pomembno, da ne onesnažujemo okolja, ločujemo odpadke, smo skrbni z vodo in energijo. Vsak korak v to smer bo izboljšal naše življenje in ohranil Zemljo za generacije, ki prihajajo za nami."

Ravnatelj in ravnateljici izolskih osnovnih šol so si bili enotnega mnenja, da so otroci na področju varovanja okolja mnogokrat zgled in jim položili na srce, naj brez zadržkov opozarjajo na nepravilnosti tudi odrasle.

Dogodek so z glasbenimi nastopi obogatili tudi učenci OŠ Livade in OŠ Dante Alighieri, ki so ravno tako redno vključeni v ozaveščevalne aktivnosti Komunale Izola. Sodelovanje med institucijami kot so Občina, Komunala in osnovne šole ter tovrstni skupni dogodki učinkovito opozarjajo na skrajni čas, da vsi postanemo del spremembe za dobrobit našega edinega dragocenega planeta in tlakujejo pot do zelene prihodnosti.

"Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu" (M. Gandhi)