KOMLJANEC PO UGOTOVITVAH KPK KRŠIL INTEGRITETO: "Stališče komisije se mi zdi nelogično in neracionalno"

Izola

Protikorupcijska komisija je ugotovila, da je direktor Zdravstvenega doma (ZD) Izola Evgenij Komljanec kršil integriteto, saj je kot fizična oseba zasebno za zastopanje pooblastil odvetniško družbo, ki je v istem času opravljala storitve za ZD Izola. Ugotovitve so pravnomočne, saj je upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper njih, so zapisali.

Po ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je Komljanec kot posameznik pooblastil odvetniško družbo, ki je v istem času opravljala storitve za ZD Izola, leta 2019, in sicer za zastopanje v postopku, ki ga je komisija uvedla zoper njega in ga zaključila letos. Toda tovrstno najemanje odvetniške družbe predstavlja tveganje za nastanek nasprotja interesov, s čimer je direktor zavoda ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo poslovodne osebe ter kršil integriteto po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, je navedla KPK.

Interesi subjekta javnega sektorja in njegovega predstojnika so po njenih pojasnilih v posameznem postopku lahko različni. Ko odgovorne osebe za zastopanje v zadevah, ki se tičejo izvajanja njihove službe, denimo odškodninski zahtevki v zvezi z opravljanjem službe, kazenske ovadbe v povezavi z zlorabo položaja ali pravic v službi in zastopanje pred različnimi nadzornimi organi, pooblastijo odvetnike, ki že zastopajo ta subjekt javnega sektorja, namreč ustvarjajo korupcijska tveganja oziroma tveganja za nastanek nasprotja interesov.

Da so takšna ravnanja nedovoljena in v nasprotju s pričakovano integriteto funkcije, je komisija opredelila že leta 2012 v sistemskem načelnem mnenju. Ugotovitve komisije glede direktorja ZD Izola je potrdilo tudi upravno sodišče, ki je s sodbo, izdano oktobra letos, v celoti zavrnilo Komljančevo tožbo, ki je ugotovitve izpodbijal.

Evgenij Komljanec

Komljanec: "Stališče KPK se mi zdi nelogično in neracionalno"

Na ugotovitve KPK se je za naš portal odzval tudi Komljanec. Sprva je pojasnil ozadje prijav na KPK: "Pred zadnjimi lokalnimi volitvami, ko sem kandidiral za župana, je bilo več kot deset različnih prijav na KPK v zvezi s poslovanjem ZD Izola. Vse je plasirala dolgoletna uslužbenka v ZD Izola, ki so ji na KPK podelili status 'prikriti prijavitelj' s kodnim imenom 'reševalec'. Niti ena od teh zadev na KPK ni dobila epiloga s končnim mnenjem."

"V zadevi 'dr. Well sanitetni prevozi' in 'Intihar odpravnina' (obe zadevi izhajata iz leta 2010, ko jaz nisem bil direktor) je obravnavala odvetnica Klementina Fincinger. Ko sem šel kot odgovorna oseba na zaslišanje, se mi je zdelo edino pravilno oziroma logično, da nas zastopa ista odvetnica, ki pozna primer. Tudi tu niso ugotovili nobene nepravilnosti in ni nastal konflikt interesov, so ugotovili. KPK zastopa stališče, da bi moral preventivno (zato kršitev integritete) ne imeti isto odvetnico v isti zadevi, kar se meni osebno zdi nelogično in neracionalno," je v odzivu zapisal direktor ZD Izola in dodal: "Vsekakor pa bom odločbo o kršitvi integritete upošteval in spoštoval."

Ker je to v zadnjem letu dni že tretji primer, v katerem je upravno sodišče potrdilo nezakonitost tovrstnega najemanja odvetniških storitev, komisija znova opozarja vse funkcionarje, poslovodne osebe in druge uradne osebe, da so takšne prakse nedopustne. Komisija pričakuje proaktivno ravnanje uradnih oseb, ki so pri delu zavezane dosledno zasledovati javni interes s ciljem, da se odpravljajo korupcijska tveganja in krepi integriteta tako njihove funkcije oziroma službe kot organizacije, ki jo vodijo.

Z namenom ozaveščanja in vzpostavitve ustreznih standardov v delovanju funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje je komisija na spletni strani objavila ugotovitve o konkretnem primeru v celoti.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija