KLIMATSKE SPREMEMBE: Dr. Andreja Kutnar z UP postala članica posvetovalnega odbora za podnebno politiko

Koper

Prof. dr. Andreja Kutnar, direktorica raziskovalnega inštituta Center odličnosti InnoRenew in predavateljica za področje znanosti o lesu na Univerzi na Primorskem, je na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja postala članica Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije. Člani omenjenega odbora so ugledni predstavniki znanosti, stroke in civilne družbe, ki delujejo na področju varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Cilj posvetovalnega odbora, ki ga je ustanovil predsednik Borut Pahor, je oblikovati znanstveno utemeljena stališča in priporočila, z njimi vplivati na odločevalce doma in v svetu ter o njih seznanjati javnost.

Prof. dr. Andreja Kutnar

Poleg prof. dr. Andreje Kutnar, ki je tudi članica Sveta za znanost in tehnologijo RS ter predsednica Mednarodnega združenja za znanost in tehnologijo o lesu (SWST), so člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije tudi prof. dr. Klemen Bergant, direktor Urada za meteorologijo in hidrologijo pri Agenciji RS za okolje, stalni predstavnik RS pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO) in predavatelj za področje meteorologije na Univerzi v Novi Gorici, prof. dr. Milena Horvat, vodja Odseka za znanost o okolju na Institutu Jožef Stefan in dekanja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, prof. dr. Jadran Lenarčič, vršilec dolžnosti direktorja Instituta Jožef Stefan, redni član Inženirske akademije Slovenije in dopisni član Accademia delle scienze, Bologna, prof. dr. Andrej Simončič, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije in član Sveta RSl za kmetijstvo in podeželje, Boštjan Videmšek, novinar in publicist, avtor knjige Plan B: pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti, ter Urša Zgojznik, okoljevarstvenica, aktivistka in predsednica društva Ekologi brez meja.

Pogovor predsednika s člani Odbora

V pogovoru, ki je potekal 26. oktobra 2020, so se sogovorniki dotaknili trenutnih razmer in posledic, ki jih ima pandemija covida-19 za družbo, posameznika in okolje. Ob tem so sogovorniki opozorili na vlogo participativne znanosti in pomen osebne odgovornosti vsakega posameznika. Predsednik Pahor in člani Odbora so se strinjali, da mora gospodarsko in družbeno okrevanje po pandemiji temeljiti na zelenem gospodarstvu in načelih trajnostnega razvoja, pandemija pa je lahko priložnost, da poiščemo inovativne in nove pristope.