KAKO UPRAVLJATI Z OBMOČJI NATURA 2000? Postopke bodo predstavili v Škocjanskem zatoku

Koper

ZRS Koper vabi na delavnico v okviru projekta Eco-smart, ki bo v petek, 1. aprila, ob 13.00 v Škocjanskem zatoku. Namen delavnice je predstaviti deležnikom predlog usklajenega postopka za ovrednotenje ESS, PES, načrtov za prilagajanje in njihovega vključevanja v pravne okvirje in postopke upravljanja območij Natura 2000, kot orodje za izboljšanje zmogljivosti spremljanja vplivov podnebnih sprememb.

Program delavnice
- 13.00 Pozdravi, predstavitev udeležencev, cilji in časovnica, predavatelj: Tadej Žilič, RRC Koper
- 13.15 Uvod v projekt ECO-SMART, predavatelj: Tadej Žilič, RRC Koper
- 13.30 Predstavitev usklajenega postopka za PES/ESS, načrtov za prilagajanje območjih NATURA 2000 in prenosljivost le-teh na druga območja omrežja Natura 2000 ali nacionalne/regionalne načrte upravljanja le-tega, predavateljica: dr. Liliana Vižintin, ZRS Koper
- 13.45 Vprašanja in razprava, SWOT analiza postopka, moderatorka: dr. Liliana Vižintin, ZRS Koper
- 14.00 Opis posebnosti izvedbe na specifičnem primeru območja Natura 2000 Škocjanski zatok (ogled in razprava na terenu), predavateljica: Bojana Lipej, DOPPS
- 14.45 Vprašanja in razprava po skupinah, moderatorka: Bojana Lipej, DOPPS
- 15.00 Zaključki, doseženi rezultati, sprejete obveze in naslednja srečanja, predavatelj: Tadej Žilič, RRC KoperUdeležba na delavnici je brezplačna. Na dogodek se lahko prijavite na sledečem naslovu: tadej.zilic@rrc-kp.si. Omogočena bo udeležba preko videokonferenčne povezave (samo v delu, ki se bo izvajal v učilnici). Na dogodku bo zagotovljeno šepetano tolmačenje v Italijanskem jeziku.