KAKO POSKRBETI ZA VZPON KARIERE: UP Fakulteta za management vam ponuja pet možnosti

Koper

Zgodi se, da trčimo ob oviro, inspiracija zaspi in se naša karierna pot malo zapraši. Na tej točki je nujno, da svojo kariero vzpodbudimo in jo dvignemo na višjo poklicno raven, si nenehno postavljamo izzive ter se učimo novih spretnosti in širimo obzorja. Želje po dodatnem učenju in strokovnem razvoju ne smemo zanemariti, namreč ključ do uspešne kariere tiči v nenehnem učenju ter poseganju po novih znanjih. Ko se nam zazdi, da je naše delo zastalo in nimamo motivacije ter zagona po višji stopnički, lahko najdemo različne načine in ukrepe, ki pripomorejo k nadaljnjem razvoju. Z nekaterimi ukrepi lahko vlagate vase, ne da bi za to morali vložiti veliko denarja. A ni to najboljša naložba vase? Pa se spoznate na naložbe?

Za izboljšanje finančnih odločitev je potrebno podkrepiti znanje s področja naložb ter finančne pismenosti, kar je osnova magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance. V poslovnem svetu se venomer srečujemo s finančnimi problemi in nujno zlo je, da se podučimo o dolgoročnih naložbah, o kratkoročnih naložbah, o tveganjih, da se lahko temu primerno odzovemo. Naložbeno potovanje se vedno prične z načrtom in časovnim okvirjem, seznaniti se je potrebno z delovanjem trga, ugotoviti katera naložbena strategija bi bila za podjetje najboljša in na tej poti sprejemanja odločitev so pazljivost, znanje in izkušnje pomembne vrline. Zavedanje, da se ne spotaknemo ob kratkoročnih neuspehih, ampak strmimo k dolgoročnim uspehom, je temelj plodne poti.

Trg je težko napovedati, je nepredvidljiv in sklepanje poslov in dogovorov ter sprejemanje ekonomskih odločitev je marsikdaj naporno in težko. Da si slednje olajšamo, dodamo naši karieri znanja iz prava, namreč s poznavanjem pravnih vidikov poslovanja in odločanja razvijemo sposobnost identifikacije pravno relevantnih dejstev, iskanja primernih pravnih rešitev, predvsem pa sposobnost predvidevanja in razumevanja pravnih posledic managerskih odločitev. Na UP Fakulteti za management izvajamo magistrski študijski program Pravo za management, ki ponuja zaokrožen pogled nad pravno ureditvijo delovanja podjetij in drugih organizacij. Pridobili boste znanja o pravu družb, sklepanju pogodb v domačem in mednarodnem prostoru, sodnem in izvensodnem reševanju sporov, varstvu potrošnikov, bilančnem in finančnem pravu, pravu managementa kadrov in še mnogo več.

Delovanje podjetij in organizacij pa je zapleten proces, namreč slednje se venomer razvijajo, da se lahko prilagodijo speminjajočim se potrebam trga. Da boste lahko osvojili širše razumevanje gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih procesov, raziskovanje in razvoj ter aplikacijo novih metod načrtovanja, organiziranja in vodenja, da boste uspešni pri sistemskem reševanju najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov, pa lahko nadgradite znanja za svojo kariero na magistrskem študijskem programu Management. Program ponuja znanja iz vseh področij, ki jih potrebujete za vodenje samostojnih podjetniških načrtov, programov v podjetjih ter vodenje organizacije.

V okolju, kjer delamo, pa si moramo zastaviti tudi vprašanja o trajnostnem razvoju, namreč z znanjem in ustreznimi vrednotami lahko vplivamo na pozitivno spremembo okolja in aktivno sodelujemo pri usmerjanju politike organizacij in države do trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva. Tovrstna znanja ponuja magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja, namreč cilj programa je podučiti razumevanje sistemske povezanosti med različnimi vidiki in problemi trajnostnega razvoja ter kritično razmišljanje in analitično razreševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov povezanih s trajnostnim razvojem. Bi dodali trajnostno naravnanost k vaši karieri in tako pripomogli k reševanju okoljske, družbene in gospodarske problematike? S tem korakom lahko pripomorete k spremembam v trajnostnem poslovanju podjetja, kjer ste zaposleni, in lahko znižate tudi stroške poslovanja oz. proizvodnje.

Brez dobrega poznavanja mednarodnih odnosov pa v današnjem globaliziranem svetu ni mogoče delovati. Pomembno je poznavanje držav, kontinentov, političnih sistemov, religij, diplomacije, mednarodnega prava in mednarodne ekonomije, če želimo uspešno poslovati. Na magistrskem študijskem programu Politologija – mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija boste spoznali pomembnost poznavanja geopolitike ter odnosov med najmočnejšimi državami sveta. Posegajte po novih znanjih, pomislite na vašo kariero ter prednosti, ki bi jih pridobili s poznavanjem osnovnih in mejnih področij politike in mednarodnih odnosov in diplomacije, ki so povezana z drugimi znanstvenimi in praktičnimi področji.

Na UP Fakulteti za management ponujamo pet magistrskih študijskih programov, ki vam pomagajo pri vzponu vaše kariere in vas učijo kako reagirati, ko naletite na pravno oviro; kako uporabiti vaše strokovno znanje v poslu; katere naložbe so dobre in katerim se je dobro izogniti; kako razrešiti najbolj kompleksne izzive trajnostnega razvoja in tako prispevati k pozitivnim družbenim spremembam; kako se sploh spopasti v današnjem globaliziranem svetu na političnem in gospodarskem področju.


VAŠA ODLOČITEV ZA ŠTUDIJ – MODRA ODLOČITEV.

Izberi enega izmed petih magistrskih študijskih programov na UP FM in študiraj ob delu

BREZ ŠOLNINE.

Prijavi se na INDIVIDUALNO SVETOVANJE.