'JEZIK SOŽITJA, JEZIK KONFLIKTA': Mednarodna konferenca o odnosih in družbi z ZRS Koper

Koper

Inštitut za jezikoslovne študije ZRS Koper vabi na mednarodno konferenco z naslovom 'Jeziki sožitja, jeziki konflikta'. Mednarodna konferenca bo potekala od 6. do 8. junija s pričetkom ob 9. uri v prostorih Centra humanističnih znanosti ZRS Koper (Kreljeva 6, Koper).

"Kako se medsebojna odvisnost jezika in družbe kaže v današnji družbi? Kako lahko opišemo procese vzpostavljanja družbene moči in moči jezika danes?"

Ključna beseda znanstvene konference 'Jeziki sožitja, jeziki konflikta' je moč kot ključni družbeni proces, saj vsaka družba temelji na vrednotah in institucijah, ki imajo v tej družbi določeno moč.

Družbeno razmerje moči se torej formira z močjo, vpeto v družbene institucije. Moč se uveljavlja bodisi s prisilo bodisi s tvorbo pomena na osnovi diskurzov, s katerimi delujejo družbeni akterji. Glavna mehanizma oblikovanja moči sta tako nasilje in/ali demokratični diskurz.

Konferenca bo potekala v angleščini in delovnih jezikih udeležencev.

Več o mednarodni konferenci na tej povezavi.