JE BILA LOKACIJA SKRIVNEGA MESTA EGIDA KOPER? Najnovejša odkritja kažejo na priljubljen otok rimskih veljakov

Koper

Lokacija mesta Egida, ki ga rimski zgodovinar Plinij omenja v svojem delu o naravi Naturalia Historia, napisanem okrog leta 70 našega štetja, ostaja uganka. Ime izvira iz grške besede za kozo, zato so ga nekateri iskali na koprskem otoku, drugi so ga postavljali na grič Sermin, vendar dosedanje arheološke raziskave niso ne potrdile ne ovrgle domnev. Najnovejša odkritja kažejo koprski otok v rimski cesarski dobi kot priljubljen prostor za obmorske vile rimskih veljakov.

Bronast kipec Aktajona, ki ga napadajo psi, odkrit v Kopru, datiran v čas od 1. do 2. stoletja našega štetja, hrani Pokrajinski muzej Koper.

Ena takšna rimska vila se je nahajala na območju Servitskega samostana, kjer so odkrili ostanke mozaikov in fresk. Del mozaika je bil odkrit tudi med palačo De Belli in Dijaškim domom na Cankarjevi ulici.

Deli novico: