Janković prekinil sejo mestnega sveta

Ljubljanski mestni svetniki na današnji seji niso prišli dlje od druge točke dnevnega reda, saj je ljubljanski župan Zoran Janković sejo prekinil. Svetnika SDS Jerneja Pavlina je po izreku opomina in ukora zaradi snemanja s kamero izključil s seje, ker je ta ni zapustil, pa je sejo prekinil.

Svetniki so na predlog Jankovića in po pozivu ene od mestnih svetnic najprej glasovali o tem, ali Pavlin lahko snema sejo, in izglasovali, da tega ne sme početi. Statutarno-pravna komisija je nato predstavila še svoje mnenje, ki pravi, da je snemanje občinskih sej dovoljeno le, če se svetniki s tem strinjajo.

Janković je Pavlina zato pozval, da umakne svoji kameri, s katerima je snemal sejo, nato pa sejo prekinil za dobre pol ure oziroma kot je dejal do prihoda varnostne službe, ki bi kameri vzela. Pavlin je med prekinitvijo dejal, da želi, da se odpravi demokratični deficit v mestnem svetu in pripomore k temu, da bo delo sveta transparentno.

Svetniki na seji brez kamer

Ob nadaljevanju seje je Janković povedal, da bodo svetniki z delom nadaljevali le pod pogojem, da Pavlin umakne obe kameri. "To danes je izraz vašega nerazumevanja demokracije, nerazumevanja transparentnosti delovanja mestnega sveta," je odgovoril Pavlin, Janković pa mu je izrekel opomin ter ga ponovno vprašal, ali bo dovolil umik kamer. Ob tem je dejal, da bodo morali svetniki na naslednjo sejo priti brez kamer, kar bodo preverili varnostniki na vhodu.

Pavlina izključili s seje

"Jemljete besede demokratični opoziciji v Ljubljani, jemljete temeljne demokratične pravice v tej mestni občini," je dejal Pavlin in dodal, da se ne bo spustil na Jankovićev nivo ter odgovarjal z da ali ne. Sledil je izrek ukora Pavlinu in nato glasovanje o tem, da se ga izključi s seje. "Pozivam vas, da standarde demokratičnosti, transparentnosti, odprtosti mestnega sveta postavite višje. Sedaj so postavljeni zelo zelo nizko," je ob tem povedal Pavlin.

Mestni svetniki so s 24 glasovi za in enajstimi proti potrdili Pavlinovo izključitev, ker ni odšel, pa je Janković sejo prekinil. Svetniki bodo z delom nadaljevali 25. novembra brez prisotnosti Pavlina, je povedal Janković.

"Očitno je SDS dojel, da so volitve blizu," je po prekinitvi seje povedal Janković. Pojasnil je, da je Pavlina izključil, ker je eno od članic mestnega sveta motilo, da snema sejo. "Jaz osebno nimam nič proti, bilo je glasovanje na proceduralni predlog, z veliko večino je bilo odločeno, da se ne sme snemati," je dejal Janković.

Ravnanje Pavlina pobalinsko

Povedal je, da ravnanje svetnikov SDS kaže, koliko jim je do razvoja Ljubljane. "Rekel bi, da gre za pobalinsko obnašanje, ampak o tem pobalinskem obnašanju se bodo odločali volivci na naslednjih volitvah," je povedal. Dodal je še, da se bodo pozanimali o tem, da bi seje mestnega lahko snemali in posnetke predvajali na spletni strani.

Mestni svetniki bi danes sicer morali obravnavati tudi predlog za daljše plačevanje parkirnine v ožjem mestnem središču ter odredbo o določitvi območij za pešce. Janković je točki že na začetku seje umaknil z dnevnega reda, saj bodo, kot je pojasnil kasneje, na decembrski seji obravnavali celotno programsko politiko na področju prometa. Z njo bodo med drugim poenotili cene garažnih mest ter parkirišč na prostem in na ulicah.