Izolski svetniki urejajo prostor

Izola

Na četrtkovi seji občinskega sveta so izolske svetnice in svetniki potrdili kar pet prostorskih aktov.

Po dveh letih usklajevanja občinarjev in krajanov Šareda so svetniki končno potrdili osnutek Odloka prostorskega načrta za Šared. Dopolnjen osnutek odloka bo razgrnjen najmanj 60 dni.

Župan Igor Kolenc je pred obravnavo prostorskega akta o Šaredu dejal, da je "izdelek, ki ga občinski svet obravnava, rezultat dvoletnega usklajevanja med občinsko upravo in predstavniki krajanov." V začetku letošnjega leta je občina organizirala tudi neformalno javno razgrnitev v Kortah, s katero je želela pridobiti čim več predlogov in pripomb še v fazi priprave prostorskega akta. Izolski župan je ob predstavitvi akta še dodal, da "kdor je mislil, da bo občina na račun Šareda zaslužila, se moti. Iz nove evropske finančne perspektive namreč ne moremo več pričakovati sredstev za infrastrukturo. Vso investicijo v infrastrukturo na Šaredu bo morala kriti občina sama oziroma morali bomo poiskati druge vire financiranja."

Za občane je najbolj pomembno to, da so svetniki sprejeli odloka o lokacijskem načrtu za območje Belvedere in "Ob Morovi". Predvidene spremembe bodo v prostorih občine razgrnjeni v prihodnjih petnajstih dneh. Potrdili pa so ureditveni načrt za Malijo in spremembe za območje Prešernove ceste in Drevoreda 1. maja. Status javnega dobra pa so vzpostavili na cestah, pločnikih in parkiriščih v občini.