IZOLSKA OBČINA V NAKUP PARCEL OB MORJU IN V LIVADAH: Svetniki tudi s pozitivnim mnenjem novi direktorici doma upokojencev

Izola

Izolski občinski svetniki so na 5. izredni seji med drugim sprejeli odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za kritje izdatkov v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in rebalans proračuna za leto 2020. Potrjen je bil tudi sklep o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja v letošnjem letu ter podano pozitivno predhodno mnenje lokalne skupnosti k imenovanju Romine Zajc Mejak za direktorico Doma upokojencev Izola.

Rebalans proračuna občine Izola

Sprejet je bil tudi rebalansa proračuna za leto 2020, ki med drugim predvideva povečanje plana prihodkov, saj se je povprečnina za občine povečala iz 589 evrov na 623 evrov, kar pomeni, da bo občina iz tega naslova prejela dodatnih 508.574 evrov. Sprejete odredbe in sklepi vlade ter izolskega občinskega sveta za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane imajo za posledico zmanjšanje nekaterih prihodkov (turistična taksa, prihodki od najemnin poslovnih prostorov itd.) planiranih v proračunu za leto 2020. Predvideno skupno zmanjšanje prihodkov v Izoli znaša 455.058 evrov.

Občina Izola je v letu 2020 upravičena do sofinanciranja priprave projektne dokumentacije za interaktivni muzej ribiške industrije skozi projekt Mreža in virtualizacija butičnih muzejev podeželja iz programa LAS Istre v višini 27.000 evrov, zato se prihodki proračuna povečajo za omenjeni znesek.

Občina bo pridobila zemljišča ob morju in v Livadah

Občina Izola bo preko Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) od družbe Argolina odkupila štiri parcele, ki v naravi predstavljajo pozidana stavbna zemljišča nekdanje tovarne Argo na Dantejevi ulici, v skupni izmeri 3.597 kvadratnih metrov. Za nakup navedenih nepremičnin bo namenila 20.000 evrov. Na nepremičninah občina v prihodnjih letih načrtuje izgradnjo interaktivnega muzeja ribiške industrije Slovenije, ki bo večfunkcijski objekt. Občina ocenjuje vrednost interaktivnega muzeja ribiške industrije na dobre 4 milijone evrov in pričakuje sofinanciranje s strani Evropske unije v višini 70 odstotkov vrednosti projekta v letih 2022-2024. 

Občina Izola namerava od DUTB odkupiti tudi zemljišče v Livadah ob ulici Zvonimira Miloša. Skupaj s sosednjim zemljiščem, ki je že v lasti občine, tvorita gradbeno parcelo, na katerih bo po manjši spremembi prostorskega akta možno umestiti stanovanjski objekt za neprofitna stanovanja. Z DUTB je bil sklenjen dogovor, da nepremičnino proda občini po ceni 100.000 evrov.

Pozitivno mnenje za novo direktorico doma upokojencev

Svetniki in svetnice so potrdili tudi predlog sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2020 ter podali pozitivno predhodno mnenje k imenovanju direktorice Romine Zajc Mejak za direktorico doma upokojencev Izola.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija