IZOLSKA INVESTICIJA V ŠPORT: Optimizacija prezračevanja v dvorani na Kraški ulici in telovadnici Livade

Izola

Občina Izola in podjetje Butan plin sta sklenila pogodbo za optimizacijo prezračevalnih sistemov v športni dvorani na Kraški ulici in v večnamenski telovadnici Livade, katere skupna vrednost znaša 383.165 evrov. Na podlagi izvedenega javnega naročila je izbrani izvajalec Butan plin včeraj pričel z izvedbo optimizacije prezračevalnih sistemov v športni dvorani na Kraški ulici, v predlogu proračuna za prihodnje leto pa je občina predvidela še optimizacijo prezračevalnih sistemov v večnamenski telovadnici Livade.

Oba objekta sta starejšega letnika, brez ustrezne izolacije, zaradi česar je v poletnih mesecih v notranjosti visoka temperatura, ki onemogoča športne aktivnosti. Ker primanjkuje ustrezna rešitev za hlajenje objektov, so športniki pri višjih temperaturah primorani ustvarjati prepih z odpiranjem vrat. Občina želi omogočiti vsem uporabnikom ustrezne pogoje za izvajanje športnih aktivnosti, zato je do konca letošnjega leta predvidena ustrezna rešitev hlajenja športne dvorane na Kraški ulici, v prvi polovici prihodnjega leta pa še večnamenske telovadnice Livade.

V športni dvorani na Kraški ulici je načrtovana vgradnja novega klimata z rekuperacijo, grelnim in hladilnim registrom. Kot vir hlajenja in ogrevanja bodo vgrajene plinske toplotne črpalke, ki bodo priklopljene na obstoječo plinsko postajo. Vrednost del na Kraški je ocenjena na 243.695 evrov. V večnamenski telovadnici Livade pa je predvidena predelava in obnova obstoječega klimata, pri čemer se zamenja ventilatorje in krmilno opremo. Kot vir ogrevanja se ohrani obstoječo kotlovnico, za vir hlajenja pa se predvidi vgradnja reverzibilnega hladilnega agregata. Vrednost del v Livadah je ocenjena na 139.470 evrov.