IZOLANI NA PRVEM MESTU: Vasilij Žbogar je za "dostopno, zdravo, demokratično, lepo in razvito Izolo" (VIDEO)

Izola

Sinoči je neodvisni kandidat za župana Občine Izola Vasilij Žbogar v Marini Izola z ekipo strokovnjakov predstavil svojo vizijo in program, ki ju je pisal skupaj z občankami in občani Izole.

Vizijo, ki jo je poimenoval Izolani na prvem mestu, je razdelil na pet glavnih področij, v njej pa zastavil načrte za dostopno, zdravo, demokratično, lepo in razvito Izolo.

V poglavju 'Dostopna Izola' Žbogar opozarja na pomanjkanje interesa za ureditev stanovanjske politike v občini, saj si veliko Izolanov ne more več privoščiti nakupa stanovanja ali hiše v občini. Predlaga ustanovitev stanovanjskega sklada, saj trenutno z nepremičninami upravlja Komunala Izola. Žbogar se zavzema, da občina uveljavlja predkupno pravico, kjer je to v javnem interesu in v skladu s stanovanjsko politiko občine. Opozoril je tudi na pomanjkljivo infrastrukturo, predvsem v zaledju občine.

V 'Zdravi Izoli' Žbogar opozori na porast uporabe prepovedanih drog v občini. Napove, da si bo kot župan prizadeval ustaviti preprodajo nedovoljenih substanc v občini, tudi in predvsem v sodelovanju s Policijsko postajo Izola. Izpostavlja tudi pomen lokalne samooskrbe in opozarja na pomanjkanje vode na območju. Napovedal je ureditev vsaj enega vodnega vira Ricorvo. Dodaja še, da je športna infrastruktura izjemnega pomena za zdravje ter napovedal vzpostavitev Centra vodnih športov.

V poglavju 'Demokratična Izola' je glavni poudarek na pomenu dialoga. Žbogar napoveduje široko razpravo o občinskem prostorskem načrtu (OPN), saj želi, da občanke in občani prihodnost občine Izola pišejo skupaj. Izpostavi tudi, da so mladi tisti, ki s svojimi aktivnostmi opozarjajo na potrebne spremembe, a da za to potrebujejo svoj prostor. Tako napove ustanovitev Mladinskega centra.

V delu vizije, imenovanem 'Lepa Izola', Žbogar izpostavi pomanjkanje urbanistične strategije. Sam se zavzema za premišljeno gradnjo in razvoj celotne občine, ne samo mestnega okoliša. Poudarja, da moramo poskrbeti za osnovne pogoje, torej za dobro vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Opozoril je tudi na možnost izrabe degradiranih območij v občini ter na pomen protipoplavne zaščite.

V 'Razviti Izoli' Žbogar izpostavlja pomen uravnoteženosti, ko tehta med razvojem industrije in razvojem turizma, ki se po njegovem mnenju redko dopolnjujeta.