IZOLA ODLOČNO ZAVRAČA VOJAŠKE VSEBINE: Kaj bo umeščeno na območje ladjedelnice, bosta odločili lokalna skupnost in država skupaj

Izola

Tako Občina Izola kot javnost sta bili nedavno seznanjeni o prenosu lastništva zemljišč v lasti DUTB na območju nekdanje izolske ladjedelnice v državno last. Župan Danilo Markočič je o tej temi odprl razpravo tudi na zadnji seji občinskega sveta 17. februarja.

"Občina v svojem OPN, ki sicer z referendumom ni bil uveljavljen, tam predvideva turistično dejavnost. Po uveljavitvi krovnega prostorskega akta bo sledila priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Na tem mestu bomo znova prisluhnili željam občank in občanov ter lokalne skupnosti, vsekakor pa si nihče na tem območju ne želi vojaških vsebin," je poudaril župan.

V razprave, ki bodo določile namembnost zemljišča, bosta vključeni tako lokalna skupnost kot država, da bodo obravnavana stališča vseh interesentov. Župan bo temo znova odprl na prihodnji seji občinskega sveta, ko načrtuje sprejem zaključkov glede nadaljnje obravnave območja. Rezultati dosedanjih strokovnih stališč in javne obravnave so sicer pokazali, da je dotično območje najprimernejše za gostinsko-turistični namen ter druge dejavnosti, ki temu koristijo. Izola odločno zavrača vojaške vsebine.

Na to temo se je župan prejšnji teden pogovarjal tudi z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom in mu predstavil okvirna stališča lokalne skupnosti. Oba soglašata, da je časa za razpravo dovolj, saj prenos lastništva na državo še ni bil izveden, tako da je o kakršnih koli zaključkih preuranjeno govoriti. "Po primeru dobre prakse sem ministru predlagal tudi prenos zemljišča na območju Arga v državno last. S sprejetjem OPN bo namreč tam mogoče zgraditi interaktivni muzej ribiške industrije – v ta namen ima občina zagotovljena nepovratna evropska sredstva za izdelavo idejne zasnove, predinvesticijskega programa in investicijskega programa, kar bi bilo škoda spustiti iz rok," je sklenil župan.