IZOLA IZ NASLOVA TURISTIČNE TAKSE PREJME SLAB MILIJON EVROV: Svetnike seznanili z uresničevanjem strategije razvoja

Izola

Izolski občinski svet je v sredo potrdil letno poročilo, finančni načrt ter letni delovni načrt oz. program dela in razvoja javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Glasbena šola Koper, OŠ Vojke Šmuc Izola, OŠ Livade Izola ter javnega zavoda Zdravstveni dom Izola. V nadaljevanju pa so se svetniki seznanili z letnim poročilom in akcijskim načrtom delovne skupine za spremljanje uresničevanja Strategije razvoja turizma v občini Izola 2021–2025. 

Gre za pomemben korak k dvigu kakovosti izolske turistične ponudbe in prepoznavnosti destinacije, so sporočili z občine. Namen akterjev je stremeti k trajnostnemu, zelenemu, aktivnemu in zdravemu turizmu vse dni v letu. Lani je znašal prihodek z naslova turistične takse slab milijon evrov.

Lažji vpis otrok v šolo

Na seji občinskega sveta je sledila obravnava spremenjenih in dopolnjenih odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov OŠ Vojke Šmuc Izola ter OŠ Livade Izola, ki ju je občinski svet sprejel v prvi obravnavi. V aktih je med drugim poenoteno območje skupnega šolskega okoliša obeh osnovnih šol zaradi lažjega vpisa otrok v šolo.

Nato so svetniki v prvi obravnavi sprejeli predlog spremenjenega in dopolnjenega odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola, ki predvideva podaljšanje delovanja zavoda do leta 2027, ter ga posredovali v 15-dnevno obravnavo.

Občinski svet je v nadaljevanju seje Javnemu zavodu ZD Izola podal soglasje k obnovitvi revolving posojila v višini 200.000 evrov za obdobje enega leta in najemu dolgoročnega posojila v višini 150.000 evrov za nakup osnovnih sredstev ter dveh vozil za potrebe reševalne službe.

Za tem so svetniki sprejeli predlog razporeditve presežka prihodkov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Vojke Šmuc Izola v vrednosti 13.600 evrov za namen nakupa osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje.

Sledila je prva obravnava predloga Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občini Izola, ki jo je sprejel občinski svet.

Svetniki so  sprejeli tudi predlog sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola, s katerim so določene vrednosti zemljišč za namen prodaje, odkupa in menjave zemljišč ter za postopke ustanovitve služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine in na zasebnih nepremičninah za potrebe občine. Vrednost zemljišč iz sklepa se uporablja kot podlaga za določitev vrednosti zemljišč in kot dogovorjena vrednost pri menjavah zemljišč za sklenitev pravnih poslov za dosego javne koristi.

Potrdili nakup in prodajo nekaj nepremičnin

V okviru ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Izola so svetniki potrdili nakup in prodajo nekaj nepremičnin. Občina bo odkupila parcele za potrebe komunalnega opremljanja Šareda.

Občinski svet je potrdil prodajo nepremičnine, ki se nahaja na vzhodnem delu industrijske cone. V naravi pretežni del nepremičnine tvori zaokrožitev kompleksa, manjši del pa predstavlja del nasipa krožišča na priključku HC Izola–Koper. Vrednost nepremičnine znaša 139.880 evrov oz. 260 evra/m2Predmet prodaje je tudi sklop nepremičnin na območju stare plinarne po izklicni ceni najmanj 889.000 evrov.

Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli še predlog novega Odloka o priznanjih v občini Izola, ki sistematično ureja dotično področje, ter ga posredovali v 30-dnevno javno obravnavo.

Nazadnje sta bila potrjena predloga Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Iz Nadzornega odbora Občine Izola so bili razrešeni trije člani, eden je bil nadomeščen. Občinski svet je potrdil tudi predlog sklepa o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2022, ki bo potekal na podlagi obstoječega odloka.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
ManofSteel |  22 .04. 2022 ob  21: 10
Levaki pa rabijo razne študije za pobirat milijone...da se naredi tisto za kar ve že vsaka zdrava kmečka pamet. In folk še vedno naseda istim ali "novim" obrazom. NORO
ManofSteel |  22 .04. 2022 ob  21: 08
Tako je @anton PODPIS ! Imaš podobne variante v vsaki državi, ki je bolj tehnološko napredna. Električna mini vozila s prikolicami, tako kot tisti "eco" traktor, ki vozi po Izoli...in bi rešili vsa problem glede parkiranja ter udobnost samih gostov in nenazadnje domačinov !
anton |  22 .04. 2022 ob  13: 56
"Gre za pomemben korak k dvigu kakovosti izolske turistične ponudbe in prepoznavnosti destinacije, so sporočili z občine. Namen akterjev je stremeti k trajnostnemu, zelenemu, aktivnemu in zdravemu turizmu vse dni v letu. Lani je znašal prihodek z naslova turistične takse slab milijon evrov."
... od tega se imajo zahvaliti sobodajalcem in hotelirjem, žal se "občinski veljaki" za njihove predloge ne zmenijo kaj dosti, in sicer želeli bi spraznitev mandrača "pločevine", naknadno še lonko, seveda pred tem narediti večnivojsko podzemno garažo "pri ladjedelnici" (podobno je v kopru, piranu, miljah) ter organizirati brezplačen prevoz do izole s par električnimi minibusi ...