IZOBESILI ZELENO ZASTAVO: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem prva podpisala EKO listino (FOTO)

Koper

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP PEF) je z včerajšnjim podpisom eko listine, ki je zadnji od sedmih korakov do naziva EKOšola, v avli fakultete izobesila zeleno zastavo in se skladno z eko smernicami zavezala k aktivnemu trajnostno-okoljevarstvenemu delovanju.

EKO šola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, ki je namenjen spodbujanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju otrok, učencev, dijakov in študentov. Poteka skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. Med ponosnimi prejemniki zelene zastave je letos tudi Pedagoška fakulteta. 

Sicer pa EKO listino vsaka sodelujoča ustanova napiše sama, podpišejo pa jo njeni predstavniki, ki so tako zaposleni kot tudi študentje in predstavniki programa EKO šola. Na UP PEF so jo podpisali mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator EKOšole, dekanja Pedagoške fakultete prof. dr. Mara Cotič, izr. prof. dr. Nataša Dolenc Orbanić, doc. dr. Nastja Cotič in predsednica Študentskega sveta UP PEF Maja Humski.

Da je spodbujanje tovrstnih aktivnosti Univerzi na Primorskem in širšemu okolju v velikem interesu, pa sta s svojo prisotnostjo pokazala tudi vodja urada za družbene dejavnosti Timotej Pirjevec in rektorica Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdija Kutnar. Prireditev je z glasbenimi vložki popestril trio pevk pod vodstvom doc. Vladimirja Batiste.

K čemu so se študenti in zaposleni zavezali?

S podpisom EKO listine se Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem z vsemi zaposlenimi in študenti zavezuje, da bodo spodbujali in razvijali spoštljiv odnos do narave, spodbujali in razvijali okoljsko ozaveščenost, spodbujali in razvijali dobre medosebne odnose ter zdrav življenjski krog, stremeli k manjši uporabi papirja, energentov in vode, bolj dosledno skrbeli za ločevanje odpadkov, spodbujali k ponovni uporabi odpadnih materialov, prenosa EKO vrednot v naša domača okolja in širše in da bodo s svojim EKO ravnanjem zgled ostalim deležnikom v lokalni skupnosti.