IZJEMNO: UP FHŠ v partnerstvu s Parkom Škocjanske jame pridobila Unescovo katedro

Koper

Na Unescovem sedežu v Parizu so odobrili ustanovitev nove Katedre za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini (angl. Unesco Chair of interpretation and education for enhancing integrated heritage approaches), ki zapolnjuje vrzel že obstoječih Unescovih kateder v svetu, saj prepoznava ključ trajnostnega upravljanja dediščine v interpretaciji in izobraževanju prek integrativnih dediščinskih pristopov. 

Strokovni trendi nakazujejo namreč potrebo po integraciji upravljanja kulturne in naravne dediščine. Glavno vodilo pri tem pa so participativni in 'na vrednotah temelječi' pristopi, ki lahko z vključevanjem skupnosti dosežejo integrativno in trajnostno upravljanje tako naravne kot kulturne dediščine. Dejavnosti katedre slonijo na mednarodno uveljavljeni Mednarodni poletni šoli muzeologije ter drugih izobraževalnih in raziskovalnih dejavnostih UP FHŠ v prepletu z dejavnostmi Parka Škocjanske jame (PŠJ), najstareše lokacije pod okriljem Unesca pri nas.

Z vidika strokovnih ved pa katedra pokriva dediščinske študije, antropologijo in kulturne študije, arheologijo, geografijo, zgodovino, medkulturne študije, upravljanje in biologijo.

Kot jedro mednarodne mreže za skupne raziskovalne projekte in izobraževalna platforma bo katedra, izhajajoč iz različnih diskurzov, ki jih obravnavajo raziskave UP FHŠ in dejavnosti PŠJ, razvijala pristope in veščine za interpretacijo in izobraževanje o dediščini v integrativni perspektivi, s čimer želi preseči umetna ločevanja dediščine (naravna/kulturna; snovna/nesnovna; avtoriziran/alternativni dediščinski diskurz itd.). Z inovativnim načinom izobraževanja (študentov in širše javnosti) je namen katedre presegati stereotipne delitve med naravo in kulturo, narodi in etnijami, strokovnimi sektorji, ki se ukvarjajo z dediščino itd. ter spodbujati vključevanje, sodelovanje, zavedanje, empatijo in mir.

Glavni cilj je razvijati interpretacijo in izobraževanje za strokovnjake in širšo javnost v okviru integrativnega dediščinskega pristopa. Unescova katedra se dopolnjuje s cilji in raziskavami notranje programske skupine UP FHŠ na temo dediščine.

Vodja katedre je dekanja UP FHŠ prof. dr. Irena Lazar, pri njenem osnovanju so sodelovale tudi doc. dr. Neža Čebron Lipovecizr. prof. dr. Katja Hrobat Virlogetdoc. dr. Zrinka Mileusnić in doc. dr. Alenka Tomaž (z Oddelka za arheologijo in dediščino ter Oddelka za antropologijo in kulturne študije) v sodelovanju z dr. Vanjo Debevec. Nastanek katedre je podprlo 30 uveljavljenih nacionalnih in mednarodnih institucij z vsega sveta, od univerz, obstoječih Unescovih kateder, do strokovnih združenj.