IZDANA UREDBA O POMORSKEM PROSTORSKEM PLANU: Kaj to pomeni za obalne občine?

Slovenija

Vlada je danes izdala uredbo o pomorskem prostorskem planu Slovenije. Gre za dokument, s katerim se v državi uvaja strateško planiranje za trajnostni razvoj dejavnosti in rabe na morju. Plan podaja prostorske razvojne usmeritve za ohranjanje ravnovesja med varovanjem morja in potrebami gospodarske rasti, so navedli.

Plan sledi zahtevam evropske direktive o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje. Predstavlja izhodišče za pripravo strateških in izvedbenih aktov, na podlagi katerih bodo področna zakonodaja, podzakonski akti in razvojni načrti za dejavnosti in rabe na morju ter priobalnem pasu na kopnem v prihodnje poenoteni in medsebojno usklajeni.

Kot so po današnji seji vlade še sporočili iz urada vlade za komuniciranje, plan preprečuje udejanjanje enostranskih interesov na račun drugih dejavnosti in deluje kot regulativni okvir za zagotavljanje trajnostnega upravljanja z obstoječimi viri.

Plan zagotavlja temelj za celostni pristop k dolgoročnemu načrtovanju in upravljanju dejavnosti in rab morja ter s tem povezanih površin. Pripravljen je ob upoštevanju prostorskih potencialov območja ter ciljev razvoja dejavnosti in rab na morju kot akcijski program za izvajanje strategije prostorskega razvoja na morju, so poudarili na ministrstvu za okolje in prostor.

"Poleg okoljskega vidika je plan zelo pomemben z gospodarskega vidika," so navedli in dodali, da zagotavlja ohranjanje in spodbujanje tradicionalnih dejavnosti in rab na morju, pa tudi spodbujanje dejavnosti, ki so vezane na morje in na stik morja z obalo, ter uravnoteženje teh dejavnosti na način, da se dolgoročno doseže trajnostni razvoj.

Plan poleg določitve potencialnih območij za razvoj marikulture vključuje trajnostni razvoj ribištva s ciljem dvigniti ribji stalež in povečati dodano vrednost dejavnosti, razvoj pomorstva in pomorskega prometa ter ladjedelništva, razvoj solinarstva ter spodbujanje in razvoj turizma, športa in rekreativne dejavnosti.

Raba prostora je v občinah slovenske Istre tesno povezana z dejavnostmi na morju, zato bodo istrske lokalne skupnosti odslej v občinskih prostorskih načrtih določale priobalni pas in načrtovale posege v njem v skladu z usmeritvami plana, so napovedali na ministrstvu.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija