IZBIRA NOVEGA PROJEKTANTA TRN V PETI ZA ARHITEKTURNI BIRO? "Kot da imajo monopol na območju kampusa Livade"

Izola

Prejšnji teden sta se v oddaji Odmevi na nacionalni televiziji soočili arhitektka Tina Gregorič iz arhitekturnega biroja Dekleva Gregorič (DGA), ki je bil izbran na razpisu za projektiranje petih objektov v kampusu Livade, in Andreja Kutnar, direktorica neprofitnega zavoda InnoRenew, ki je v večinski lasti Univerze na Primorskem (UP). Po tistem, ko je InnoRenew za gradnjo svojega centra odličnosti v kampusu Livade izbral druga arhitekta in ne omenjenega biroja, se je slednji odločil za tožbo.

Andreja Kutnar iz zavoda InnoRenew (levo) in Tina Gregorič iz arhitekturnega biroja Dekleva Gregorič (na sredini) v oddaji Odmevi 29. 4. 2019

Kot je v Odmevih pojasnila Tina Gregorič iz DGA, tožijo UP "za nepravilnosti pri izvajanju javnega naročila", s čimer hočejo "kot stroka ščititi ta del zakona o javnem naročanju", "da ne bi prišlo kateremu koli drugemu javnemu naročniku, kot je UP, na misel, da ustanovi zasebni zavod (…) in brez upoštevanja starega natečaja načrtuje objekt v vrednosti 15 do 20 milijonov evrov. To je s stališča upoštevanja slovenske zakonodaje nesprejemljivo in nezakonito in je ta problem širši, kot problem tega, da midva (s partnerjem, op. a.) nimava možnosti sodelovanja naprej," je povedala v oddaji.

Andreja Kutnar je v soočenju, ki je bilo sicer namenjeno prikazu dejstev v zgodbi gradnje centra odličnosti v izolskem kampusu, opozorila na vrsto nepravilnih navedb. Zanikala je denimo navedbe, da bo center odličnosti objekt v javni rabi. Kot tudi navedbe, da so se najprej spomnili, da bi gradili kampus, nato pa z zasebnimi sredstvi znotraj tega naredili raziskovalni inštitut. "Gre za zasebni raziskovalno-razvojni inštitut, ki ne bo namenjen javni rabi, ampak deluje z namenom zvišanja inovativnosti gospodarstva. Gre za raziskovalni inštitut, ki je projektiral na podlagi zazidalnega načrta in tudi pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje. Ker je bilo, seveda, treba slediti slovenski zakonodaji, smo tudi projektirali na podlagi zazidalnega načrta," je bila Kutnarjeva jasna v Odmevih.

Andreja Kutnar

Kutnarjeva: "Arhitekti ne morejo imeti monopolne pravice"

Arhitekturni biro Dekleva Gregorič je po pogodbi z UP zaključil projektiranje edinega zgrajenega objekta kampusa ter še naslednjega neuresničenega stolpiča in študentskih domov. "Arhitekti DGA trdijo, da so edini, ki lahko projektirajo v območju, kjer načrtujemo gradnjo naših dveh objektov in tudi, da bi morali glede na naravo investicije razpisati javni natečaj. Trditve, ki jih DGA navajajo v medijih absolutno ne držijo!" je za naš portal povedala Kutnarjeva.

"Za svoje delo so prejeli zajetno plačilo, kot nam je znano, v višini 1,2 milijona evrov iz javnih sredstev," je pojasnila in dodala, da projektiranje naslednjih objektov kampusa pri njih ni bilo nikoli naročeno. "Arhitekti ne morejo v nobenem primeru imeti monopolne pravice projektiranja na določenem zemljišču, ne upoštevajoč lastnika zemljišča, lastnika stavbne pravice ali investitorja," je dejala.

Tina Gregorič

Odgovore smo poiskali tudi pri rektorju UP Draganu Marušiču, ki je za naš portal pojasnil, da UP arhitekturnemu biroju Dekleva Gregorič nič ne dolguje. "Projektiranje, ki ga je izvedel za UP, je dobil v celoti poplačano, in sicer za dva izobraževalna stolpiča in tri študentske domove v višini 1.268.111,62 evra. Mimogrede, to je enako dvajsetletni plači rektorja slovenske javne univerze. Od tega je zgrajen samo prvi izobraževalni stolpič, t. i. stolpič A."

In kot vse kaže, kampusa Livade v taki obliki, kot je bil načrtovan po rešitvi biroja Dekleva Gregorič, nikoli ne bo. Univerza od ministrstva že od leta 2011 namreč ni prejela nobenih sredstev za gradnjo že sprojektiranih objektov in nič ne kaže, da jih kdaj bo, je Marušič pojasnil za naš portal.

Rektor UP Dragan Marušič z direktorico Centra odličnosti InnoRenew Andrejo Kutnar

Marušič: "Gregoričeva na nacionalni televiziji izrekla vrsto laži"

Da je bilo v oddaji izrečenih veliko navedb, ki ne držijo, se s Kutnarjevo strinja tudi rektor, ki je pojasnil, da je "predstavnica arhitekturnega biroja Dekleva Gregorič na nacionalni televiziji izrekla vrsto laži." Kot primer je navedel trditev, da je UP zmagala na evropskem razpisu z referencami njihovega biroja, ki "je skregana z elementarno logiko in torej neresnična, še več, od resnice je za 180 stopinj zavrtena. Če bi uporabili reference arhitekturnega biroja Dekleva Gregorič, ki so prepoznani in nagrajeni strokovnjaki načrtovanja in projektiranja z betonom, tega evropskega projekta nikoli ne bi dobili." InnoRenew je namreč "projekt novega zelenega gospodarstva in s tem v popolni opreki z betonsko, okolje degradirajočo gradnjo," je dodal.

Tako bo po načrtih videti nov objekt raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE.

Za gradnjo centra odličnosti v kampusu Livade je Evropska unija namenila 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pa 30 milijonov evrov investicijskih sredstev. Poleg navedenih virov bodo del gradnje financirali iz zasebnih virov oziroma sredstev, pridobljenih na trgu.

O izbranih arhitektih za gradnjo centra odličnosti je Kutnarjeva povedala: "Raziskovalci različnih strok ter glavna arhitekta v InnoRenew CoE, Eva Prelovšek Niemelä in Aarne Niemelä, so pri načrtovanju stavb, ki bosta narejeni pretežno iz lesa, upoštevali najnovejša znanstvena dognanja s področja vpliva grajenega okolja na zdravje ljudi. Pri gradnji stavb želimo v InnoRenew CoE ta znanstvena odkritja prenesti v arhitekturo, jih preveriti in hkrati postaviti povsem nove cilje za prihodnost arhitekturnega načrtovanja. Omogočili bomo enostavnejšo gradnjo lesenih stavb, lažje razumevanje staranja lesa v konstrukcijah in na fasadah, ter pomagali širiti znanje o vplivih lesa na zdravje v grajenem okolju."

Marušič: "Ne tožijo Univerze na Primorskem, ampak državo"

Marušič je obenem zanikal v Odmevih izrečene navedbe, da naj bi Ministrstvo za javno upravo raziskovalni inštitut InnoRenew CoE že 27. julija 2017 obvestilo, da morajo izvesti javni natečaj za novi objekt, ker da gre za objekt, ki bo v javni rabi. "Objekta raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE ne bosta v javni rabi, sta pa zastavljena v javnem interesu. In Ministrstvo za javno upravo v omenjenem dopisu nedvoumno pove, da v kolikor ne gre za objekt v javni rabi, izvedba projektnega natečaja ni obvezna," je pojasnil.

Demantiral je tudi izjavo Gregoričeve o tožbi Univerze na Primorskem. "Arhitektni biro Dekleva Gregorič ne toži UP, kot tudi ne InnoRenew CoE, toži pa državo, in sicer zato, ker mu ni bil priznan status stranke v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, ki ga je UE Izola izdala za gradnjo stavb InnoRenew CoE," je dejal.

Kakšna je prihodnost kampusa Livade?

Univerza na Primorskem v kampusu Livade trenutno ne izvaja svojih dejavnosti, nam je pojasnil Marušič. "Stolpič A, edini do sedaj tam zgrajeni stolpič, je namreč jeseni 2017 prizadejal požar. UP se pri sanaciji tega objekta srečuje z vrsto težav, med drugim tudi zaradi revizijskega postopka na podlagi pritožbe arhitekturnega biroja Dekleva Gregorič na javni razpis za izvajalca popisa del."

Po njegovih besedah je državna revijska komisija razsodila, da lahko UP sanacijo objekta izvede brez sodelovanja arhitekturnega biroja Dekleva Gregorič. "Kljub temu se je UP zaradi odprave vrste pomanjkljivosti iz prvotnega projektiranja te stavbe vseeno odločila, da pri sanaciji objekta sodeluje s tem birojem," je pojasnil.


»POPRAVEK OBJAVE »DEKLEVA GREGORIČ PROTI INNORENEW«

Dne 09.05.2019 je bil na portalu https://www.regionalobala.si objavljen članek z naslovom »Dekleva Gregorič proti Innorenew: Kdo v resnici uveljavlja zasebne interese?«, ki vsebuje netočne informacije, ki so sicer ključne za razumevanje obravnavane teme.

Dekleva Gregorič, kot neposredno prizadeti stranki in izvirna avtorja nagrajene arhitekturne rešitve za kampus Livade sta pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije sprožila upravni spor. V njem skušata zaščititi pravice in pravne koristi, v katere bo poseženo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Tožena stranka je Republika Slovenija, skladno z zakonom in pravnim poukom odločbe. InnoRenew je v postopku priglasil svojo udeležbo.

V kolikor je Center odličnosti objekt v javni rabi, je zavod InnoRenew, skladno z določbami Zakona o javnem naročanju, zavezan izvesti javni natečaj, če želi graditi na obstoječem ozemlju, sicer predvidenem za izgradnjo kampusa. Na slednje je bil InnoRenew opozorjen tako s strani Zbornice za arhitekturo in prostor kot tudi s strani Ministrstva za izobraževanje in šport. Ministrstvo je zavod opozorilo tudi na dejstvo, da je biro edini zakoniti projektant na tem območju.

Ustanovitev javnega raziskovalnega zavoda v Sloveniji ni nemogoča, saj na tem območju deluje kar šestnajst javnih raziskovalnih zavodov. Med drugim je bilo leta 2016 ustanovljeno Znanstveno-raziskovalno središče Koper (javni raziskovalni zavod), ki je bil pred tem prav član Univerze na Primorskem, sicer 45,10% lastnice zavoda InnoRenew.

Biro Dekleva Grgeorič arhitekti d.o.o je po pogodbi v sklopu projekta Kampus Livade izdelal idejno zasnovo za celotni Kampus Livade (vse objekte in zunanjo ureditev), izdelal vso projektno in tehnično dokumentacijo za prvi fakultetni objekt, ki je zgrajen. Biro je izdelal projektno dokumentacijo: projekt za gradbeno dovoljenje - PGD, projekt za izvedbo - PZIza drugi fakultetni objekt ter za tri objekte študentskih domov (skupaj s 300 posteljami). Za to navedeno opravljeno delo projektiranja celote IDZ in vseh petih objektov je biro prejel 1,2 milijona evrov plačila, ki pa je namenjeno tudi plačilo za delo vseh strokovnjakov pri projektu - projektanov za konstrukcije, električne instalacije, strojne instalacije, zunanjo ureditev, elaboratov in drugo. Pogodba s tem s strani Univerze na Primorskem ni v celoti realizirana, saj za Kampus Livade skupaj predvideva štiri fakultetne objekte, ki so medsebojno povezani v eno stavbo, glavni objekt kampusa s knjižnico, športno dvorano ter tri študentske domove.

Prav tako biro ni bil plačan za delo, ki ga je opravil prav za Center InnoRenew, s katerimi je InnoRenew vodil postopke na Ministrstvu za okolje in prostor in Občini Izola. Trditve o tem, da z referencami biroja zavod Innorenew ne bi mogel vložiti prijave na razpis, ne držijo, saj je prav z načrtom biroja Innorenew vložil pobudbo za umestitev v Kampus Izola, saj prijava, ki vključuje umestitev Innorenew v Kampus Livade, bistveno temelji na vsem predhodno opravljenem projektantskem in avtorskem delu biroja. Poleg tega je bil biro v prijavi naveden kot del Živega laboratorija, s tem pa vse dotedanje javno objavljene reference biroja, nadalje so bili projekti biroja celo večkrat citirani na spletnih straneh zavoda Innorenew kot referenca s področja zelene in trajnostne gradnje.

Avtorja ne zatrjujeta avtorstva na prostorskem aktu, marveč na vseh načrtih, ki so bili izdelani pred prostorskim aktom, vseh ki so sestavni del prostorskih aktov, ter na vseh načrtih, ki so bili izdelani po sprejemu prostorskih aktov vključno z Idejno zasnovo celotnega Kampusa Livade, ki jasno določa koncept celotnega Kampusa in predvideva jasno arhitekturno zasnove ene velike fakultetne stavbe, ki povezuje štiri fakultetne objekte v zaključeno celoto, in na katerih slednja upoštevaje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, še vedno nosita vsa upravičenja, saj do prenosa avtorskih pravic ni prišlo. Kakršnikoli posegi v načrte so zato nezakoniti.

Arhitekturni biro Dekleva Gregorič pa je tudi v fazi priprave zahtevkov za zavarovanje pravnega položaja napram Univerzi na Primorskem ter vložitvi prijave na Evropsko komisijo.«

Odvetniška družba Čeferin in partnerji o.p., d.o.o. 

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija