IZ KOPRSKE KNJIŽNICE NA MEDNARODNO RAVEN: "Projekt pomeni ovrednotenje bogate zgodovine našega prostora" (FOTO)

Koper

Bogastvo Grisonijeve kulturne dediščine, ki jo v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper skrbno hranijo, so popeljali na mednarodno raven. V prostorih Muzeja Lapidarium v Novigradu so v tem tednu otvorili razstavo "Između Dajle i Kopra: knjižnica grofa Francesca Grisonija" oz. "Med Dajlo in Koprom: knjižnica grofa Francesca Grisonija". Razstavo so obiskovalcem predstavili direktor koprske knjižnice David Runco, ravnateljica muzeja dr. Jerica Ziherl in vodja oddelka za kulturo Istrskih županij Vladimir Torbica.

"Izjemno me veseli, da smo lahko bogastvo Grisonijeve kulturne dediščine, ki jo hranimo v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, s skupnimi močmi popeljali na mednarodno raven. Projekt predstavlja neprecenljivo vrednost, ne samo za našo knjižnico, ampak za naše mesto in ne nazadnje za vse Istrane pomeni ovrednotenje bogate zgodovine našega prostora ter prepoznavnost tega izrednega koščka mozaika nacionalne knjižnične kulturne dediščine. Prepričani smo, da bo projekt bistveno pripomogel k prepoznavnosti knjižničnega fonda, ki zajema skoraj 3.288 zvezkov," je ob otvoritvi povedal direktor koprske knjižnice David Runco in dodal: "Razstava izhaja iz želje po oživitvi tesnih zgodovinskih, gospodarskih in kulturnih vezi, ki jih je imela plemiška družina iz Kopra z Novigradom in s posestmi Dajle."

Z direktorjem koprske knjižnice se je strinjal tudi vodja oddelka za kulturo Istrskih županij Vladimir Torbica, ki je prav tako izpostavil izjemen pomen sodelovanja. Prav projekti, kot je razstava "Med Dajlo in Koprom: knjižnica grofa Francesca Grisonija", so tisti, ki nas povezujejo in krepijo odnose na mednarodni ravni.

Zbirka je bila po zgodovinskih dogodkih, ki so zaznamovala istrsko ozemlje, skoraj v celoti ohranjena. Vključuje knjige in periodične publikacije iz 16. stoletja in predstavlja dragulj med zgodovinsko pomembnimi zbirkami. Poleg tega obsega tudi nekatere izjemno redke naslove knjig, ki so še toliko bolj pomembni zaradi njihovega značilnega razsvetljenskega značaja, ki se dotakne vseh področij človeškega znanja, kar predstavlja pravi odraz istrske kulturne veličastnosti tistega obdobja.

"Ponosni smo, da vam lahko predstavimo zapise, ki so za naše kraje, predvsem pa Dajlo izjemnega pomena in hkrati so del izjemno redke in posebne zbirke zvezkov, ki je ohranjena v tako obsežnem fondu – knjižnica grofa Francesca Grisonija. Na razstavi o prisotnosti benediktinske skupnosti v Dajli, v obdobju od leta 1859 do leta 1948, pričajo tiskane izdaje in rokopisna dela napisana za orgelske harmonije, ki govorijo o glasbeni dejavnosti tistega časa. Poleg tega so kot del knjižnice grofa Gisonija ohranjeni tudi osnutki in opisi projekta podeželske rezidence v Dajli, ki so bili zapisani v francoskem jeziku," pa je o razstavi povedala ravnateljica Muzeja Lapidarium dr. Jerica Ziherl, ki se je pod razstavo poleg Aleksandra Burre iz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, podpisala tudi kot kustosinja.