Istrabenz ustvaril izgubo

Družba Istrabenz je v tretjem četrtletju letos ustvarila 288.680 evrov izgube iz poslovanja, čista izguba pa je dosegla 801.884 evrov, je razvidno iz današnje objave objave na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

Istrabenz je z bankami upnicami 28. februarja podpisal aneks k dogovoru o izvajanju načrta finančnega prestrukturiranja za reprogram obveznosti družbe, ki predvideva spremenjen način poplačila preostalega dolga v dveh tranšah, je razvidno iz poročila o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja družbe v tretjem četrtletju.

V družbi zagotavljajo, da s podpisom aneksa in novimi roki odplačil posojil kljub negativnemu kapitalu niso insolventni. To pomeni, da bodo imeli v prihodnjih letih ob zapadlosti obveznosti iz naslova refinanciranja glede na vrsto in obseg poslov, ki jih opravlja, in tveganj, ki jim je izpostavljena, zadosten obseg dolgoročnih virov financiranja, dodajajo.

Istrabenz je ne glede na obveznosti iz načrta finančnega prestrukturiranja in dogovora z bankami upnicami iz naslova prejete kupnine bankam predčasno poplačal še za 247.382 evrov obveznosti iz naslova glavnic. To pomeni, da je skupaj poplačal 63,57 odstotka obveznosti iz naslova glavnic do bank upnic.

V drugem četrtletju je sicer Istrabenz ustvaril okoli 86.000 evrov čistega dobička, iz poslovanja pa je beležil 325.000 evrov izgube.

Deli novico:

Mirko |  17 .11. 2013 ob  01: 46
Vazno da notri delajo samo neki frajercki z neko stopnjo izobrazbe made in management na primorskem ki se radi delajo frajeri na racun omv-ja in se obnasajo ko da je podjetje njihovo...