ISTRABENZ S TREMI MILIJONI IZGUBE: Ključna odločitev DUTB, da odreče soglasje za prodajo delnic turističnega dela

Koper

Skupina Istrabenz je v letu 2019 zabeležila 251.563 evrov prihodkov od prodaje oz. 14 odstotkov manj kot leto prej. Čista izguba je znašala 3,07 milijona evrov. Ob znižanju neto poslovnih sredstev je skupina zmanjšala finančni dolg iz dobrih 145 milijonov evrov v letu 2018 na 74,7 milijona evrov.

Poslovni izid iz poslovanja na ravni Skupine Istrabenz je bil rahlo negativen, in sicer v višini 7859 evrov, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa je znašal 95.485 evrov. Skupina je sicer izkazala negativen čisti poslovni izid rednega poslovanja v višini 3,79 milijona evrov, dobiček iz ustavljenega poslovanja pa je znašal 6,86 milijona evrov, kaže revidirano letno poročilo za poslovno leto 2019, ki ga je Istrabenz objavil na straneh Ljubljanske borze.

Iz 78 milijonov neto poslovna sredstva na 9,65 milijona evrov

Neto poslovna sredstva na ravni skupine so se iz skoraj 78 milijonov evrov v letu 2018 zmanjšala na 9,65 milijona evrov. Zmanjšal se je negativen kapital skupine, in sicer iz 68 na dobrih 65 milijonov evrov. Podobno kot finančni dolg se je zmanjšal tudi neto dolg skupine, ki je znašal 74,47 milijona evrov, potem ko je bil predlani pri 135,4 milijona evrov.

Matična družba Istrabenz je lani zabeležila 176.146 evrov prihodkov od prodaje, kar je za 18 odstotkov manj kot leto prej. Popravil se je izid iz poslovanja, ki je znašal 113.971 evrov, medtem ko je bil v letu 2018 negativen v višini 1,75 milijona evrov). Istrabenz je zabeležil tudi slabih 200.000 evrov dobička pred amortizacijo (leto prej je bil ta kazalec negativen v višini 1,63 milijona evrov).

Matična družba je zabeležila 3,7 milijona evrov čiste izgube, kar je podobno kot leto prej, neto poslovna sredstva pa so se iz dobrih 43 milijonov evrov v letu 2018 lani zmanjšala na 9,3 milijona evrov. Višina kapitala ter finančnega in neto dolga na ravni matične družbe so bili praktično enaki kot na ravni celotne skupine.

Kot so zapisali v Istrabenzu, nadzorni svet družbe letnega poročila še ni obravnaval.

Predsednik uprave Istrabenza Andrej Laznik je ob rezultatih zapisal, da so tudi leto 2019 zaznamovale aktivnosti, povezane s preprečevanjem insolventnosti družbe. Najpomembnejši dogodek je bila odločitev največjega upnika, Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), da odreče soglasje k prodaji delnic Istrabenz Turizma, s čimer je dejansko prekinil postopek prodaje delnic te družbe, ki je bil v zadnji fazi, ter napovedal unovčenje zavarovanja prek prenosa zastavljenih delnic Istrabenz Turizma, kar je aprila tudi izvedel. Posledično so zapadle vse terjatve.

Istega meseca je DUTB z odkupom terjatev preostalih finančnih upnikov postala edini finančni upnik družbe. Uprava Istrabenza je za preprečitev insolventnosti družbe z DUTB podpisala izvensodno poravnavo, ki bi pogojno stopila v veljavo ob skupščinskem izglasovanju prodaje premoženja družbe ter hkratnem izglasovanju likvidacije družbe. Delničarji na skupščini novembra 2019 predloga niso potrdili z zadostno večino.

Od januarja letos v teku prisilna poravnava

DUTB je nato v decembru vložila upniški predlog za začetek postopka prisilne poravnave, Okrožno sodišče v Kopru pa je januarja letos izdalo sklep o začetku postopka.

Uprava družbe je pripravila načrt finančnega prestrukturiranja, ukrepi pa se poleg finančnega nanašajo tudi na poslovno prestrukturiranje družbe s ciljem omogočiti družbi optimalno poplačilo upnikov v razumnem času in razmerah običajnega trženja ter dolgoročno in kratkoročno plačilno sposobnost v času do poplačila terjatev upnikov.

Po zasegu delnic Istrabenz Turizma je v skupini Istrabenz poleg matične družbe ostala še družba Zastava Istrabenz Lizing iz Beograda in skupaj obvladovana družba Adriafin, ki predstavljata pretežni del preostalega premoženja družbe, je še zapisal Laznik.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Drek |  02 .06. 2020 ob  12: 53
Dutb spet mešetari, saj samo kradejo od ustanovitve naprej. Najboljše je ,da daste Bavčarja na čelo prekostruiranja.