Intereuropa z bistveno nižjim dobičkom

Koncern Intereuropa je v prvem trimesečju leta 2013 ustvaril 39,8 milijona evrov prihodkov od prodaje in s tem dosegel načrtovano raven. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 2,3 milijona evrov, kar je prav tako v skladu z načrti. Čisti dobiček v četrtletju pa je dosegel milijon evrov, kar je skoraj 78 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Dobro polovico čistega dobička v tem obdobju je ustvarila matična družba. Za primerjavo je čisti dobiček koncerna v enakem obdobju lani znašal 4,5 milijona evrov, čisti dobiček družbe Intereuropa pa v istem obdobju 623.000 evrov, izhaja iz nerevidiranega poročila o poslovanju v prvem četrtletju, ki ga je danes na straneh Ljubljanske borze objavila koprska družba.

Doseženi prodajni rezultat v omenjenem obdobju je bil sicer za 16 odstotkov nižji kot v prvem trimesečju leta 2012, kar v koprski družbi pripisujejo predvsem prodaji logističnega centra Čehov v Rusiji in precej manjšemu obsegu storitev za kupca Top Shop International, česar koncern ni uspel v celoti nadomestiti z novimi posli.

Nerevidirano poročilo o poslovanju za prvo četrtletje sicer kaže, da so prihodki od prodaje matične družbe znašali 23,6 milijona evrov, kar je 17 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju.

Dobiček koncerna iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je med januarjem in marcem 2013 znašal 4,2 milijona evrov (v enakem lanskem obdobju 6,9 milijona evrov), na ravni matične družbe pa 2,5 milijona evrov v primerjavi s 3,5 milijona evrov v prvem četrtletju 2012.

Koncern Intereuropa je pred novimi izzivi, in sicer prilagoditve poslovanja in strukture storitev na slovenskem in hrvaškem trgu novim razmeram ob vstopu Hrvaške v EU 1. julija letos. Intenzivne priprave potekajo že več mesecev, vključujejo pa tako prodajne aktivnosti kot tudi prilagajanje organizacije in stroškovno racionalizacijo, zagotavljajo v koprskem logistu. Drugi pomemben izziv bo sistematična okrepitev prodajnih aktivnosti s ciljem doseganja organske rasti koncerna predvsem na področju kompleksnih logističnih storitev. Te bodo informacijsko podprte z zagotovljeno sledljivostjo blaga in naročil.

Pričakovanja kupcev rastejo in se razvijajo, kar družbi ponuja nove možnosti za izrabo svojih konkurenčnih prednosti, so še zapisali v Intereuropi.

Sorodne vsebine:

Banka Koper: "Le redko odobrimo posojilo brez zavarovanja"

Cimos dobil državno poroštvo

Sporazum o Cimosu podpisala tudi Banka Koper

Deli novico: