INŠPEKTORAT ZARADI ONESNAŽENJA NI IZDAL NOBENE ODLOČBE: Kanalizacijske priključke in hudournik v Žusterni bodo sanirali

Koper

Mestna občina Koper napoveduje nadaljevanje lani začetega reševanja problematike izlitja odpadnih voda v Žusterni. V sklopu sanacije bodo sanirali in rekonstruirali posamezne nepravilno izvedene kanalizacijske priključke. Prav tako bodo temeljito očistili in uredili strugo hudournika ter namestili senzorje za primer zamašitve kanalizacije.

Lansko poletje so morali kopališče v Žusterni zaradi fekalnega onesnaženja v celoti zapreti za 10 dni, teden dni pa je obratovalo v zmanjšanem obsegu. Pri pregledu meteornih voda pa je komunalno podjetje Marjetica Koper ugotovilo obstoj črnih priključkov.

Ob pregledu kanalizacijskega sistema in priključkov so ugotovili tri primere nepravilnega oz. neustreznega priključka, ki pa so že odpravljeni. V dveh primerih so bile nepravilnosti do prihoda inšpektorja že odpravljene, v enem primeru pa je šlo za napako pri izgradnji infrastrukture, ki jo je kasneje na lastne stroške odpravila Marjetica Koper. Glede na to, da so bile nepravilnosti pravočasno odpravljene in sanirane, inšpektorat ni izdal nobene odločbe, so pojasnili na koprski občini.

Do začetka letošnje kopalne sezone nameravajo v Kopru izpeljati še ukrepe za preprečitev vnovične zamašitve prelivov in s tem onesnaženja kopalnih voda. Župan Aleš Bržan je za izvedbo vseh aktivnosti na terenu pooblastil Marjetico Koper, imenoval pa je tudi posebno delovno skupino, katere naloga je analizirati dejansko stanje na terenu in poiskati najprimernejšo rešitev za ureditev oz. sanacijo celotnega območja.

Sanacija bo potekala v dveh fazah. V prvi fazi bo Marjetica Koper sanirala in rekonstruirala posamezne nepravilno izvedene in priključene kanalizacijske priključke, direkcija za vode kot upravljavec in VGP Drava kot koncesionar pa bosta skupaj z občino in koprskim komunalnim podjetjem temeljito očistila in uredila strugo hudournika. Poleg tega bodo v vse štiri kanalizacijske prelive namestili posebne senzorje, ki bodo opozarjali na zamašitev kanalizacije in prelivanje odpadnih voda v hudournik. Dela se bodo izvajala v naslednjih mesecih in bodo predvidoma zaključena do začetka letošnje kopalne sezone.

Če ti ukrepi ne bodo zadostovali, bodo na občini po poletju pristopili k izvedbi druge sanacijske faze, ki predvideva drugačno ureditev izpusta hudournika v morje oz. njegovo podaljšanje globlje v morje. Ker gre za večji poseg v prostor, je zanj sicer treba predhodno pridobiti projektno dokumentacijo, vsa soglasja in dovoljenja. Dela nameravajo izvesti interventno in trenutno nimajo podatkov o tem, kakšna bo njihova končna vrednost. Je pa občina v letošnjem proračunu za ta namen predvidela 95.000 evrov.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija