GEOGRAFSKI VEČER FAKULTETE ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE: Je islam res tako negativen?

Koper

Od leta 2015, ko se je Evropa začela soočati s prihodom večjega števila beguncev, izvirajočih prvenstveno iz muslimanskih držav (Sirije, Iraka in Afganistana), se na stari celini krepi protiislamski diskurz, ki islam slika negativno. Krepijo se desne stranke in skupine, ki opozarjajo na nevarnost, da bi Evropo 'preplavili muslimani'. To ne preseneča, saj protiislamski diskurz v Evropi obstaja že približno 900 let in je globoko zakoreninjen.

Skozi zgodovino so ga (re)producirale različne družbene skupine, in sicer zaradi uveljavljanja svojih lastnih interesov. Poleg tega politiki z opozarjanjem na 'muslimansko nevarnost' mnogo lažje osvajajo ali ohranjajo oblast. Do neke mere pa je mogoče protiislamski diskurz nevtralizirati, in sicer z opozarjanjem na skupne elemente krščanstva in islama, odgovornost Zahoda za katastrofalne vojne na Bližnjem vzhodu in v širšem muslimanskem svetu, ozadja islamističnega terorizma in prispevek muslimanskega sveta k razvoju zahodne civilizacije.

Predaval bo doc. dr. Primož Šterbenc, ki je diplomiral in magistriral iz politologije – mednarodnih odnosov in doktoriral iz sociologije religij. Trenutno je docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Raziskuje islam, dogajanja v muslimanskem svetu, odnose med Zahodom in muslimanskim svetom, izraelsko-palestinski konflikt ter (geo)politično-varnostni položaj v Evraziji in Afriki. 

Predavanje bo v torek, 5. februarja 2019, ob 18.30, v predavalnici Maestral 3 na UP Fakulteti za humanistične študije, Titov trg 5, Koper.

Vljudno vabljeni, VSTOPNINE NI!

Deli novico: