FURS O FINANČNI POMOČI PODJETJEM IN SAMOZAPOSLENIM: To so roki in načini, kako jo pridobiti

Slovenija

Finančna uprava RS (Furs) je danes predstavila ukrepe na davčnem področju, ki jih prinaša prejšnji teden sprejeti zakon za blažitev posledic novega koronavirusa. Glede kriznega dodatka so povedali, naj ga podjetja pri plačah za marec izplačajo v sorazmerni višini. Epidemija je bila razglašena 13. marca.

Zakon, s katerim bo država finančno pomagala podjetjem in posameznikom, ki jih je prizadela epidemija novega koronavirusa, je DZ sprejel v četrtek. Ukrepi so skupaj vredni tri milijarde evrov, od tega se velik del namenja za pomoč samozaposlenim in delodajalcem. Zakon bo predvidoma uveljavljen 11. aprila, je danes na novinarski konferenci povedal direktor Fursa Peter Jenko.

Vendar podjetja plače za marec izplačujejo že v teh dneh. Jenko je opozoril, da je oddaja obračunov davčnega odtegljaja (t. i. REK obrazcev) trenutno onemogočena in izrazil pričakovanje, da bo spet stekla 23. aprila. "Tisti, ki so plače že izplačali, bodo morali te obrazce ustrezno popraviti," je dodal.

Zakon določa, da bo država delodajalcem, ki zaradi epidemije napotijo delavce na čakanje, za te delavce plačala tako nadomestilo plač kot tudi prispevke za socialno zavarovanje. Enako velja za delavce, ki ne prihajajo na delo zaradi višje sile, denimo zaradi varstva otrok, ko so vrtci in šole zaprti, zaradi odrejene karantene, zaprtja mej ali pa ustavitve javnega prevoza.

Ti delavci bodo upravičeni do 80 odstotkov svoje povprečne mesečne plače iz zadnjih treh mesecev. To bo krila država, vendar bo višina omejena navzgor na povprečno plačo v letu 2019. Razliko je dolžan pokriti delodajalec, je povedala Katja Rihar Bajuk z ministrstva za delo.

Upravičeni do tega ukrepa so vsi delodajalci s sedežem v Sloveniji z izjemo finančnih družb in zavarovalnic ter proračunskih uporabnikov z več kot 70-odstotnim deležem prihodkov iz javnih sredstev. Biti morajo redni plačniki davkov in ne smejo biti v postopku stečaja. Poleg tega morajo biti njihovi prihodki v prvem letošnjem polletju za vsaj 20 odstotkov manjši kot v enakem obdobju lani, v letošnjem drugem polletju pa ne več kot za 50 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani.

Ukrep velja že od 13. marca, vloge pa bo sprejemal Zavod RS za zaposlovanje. Te je treba vložiti v elektronski obliki v osmih dneh od napotitve na čakanje na delo. Podjetja, ki so pošiljala delavce na čakanje že pred uveljavitvijo zakona, pa bodo to morala storiti v osmih dneh od začetka veljavnosti zakona. Zavod bo nadomestila izplačeval mesečno v sorazmernem deležu.

Pomoč države je predvidena tudi za podjetja, ki v času epidemije poslujejo in delavcem izplačujejo plače. Delodajalcem za te delavce ne bo treba plačati prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodo pa vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačali mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov.

Podjetje oprostitve plačila prispevkov ne more zavrniti, da bi se tako izognilo izplačilu kriznega dodatka. "To ni mogoče, predvidena je oprostitev plačila prispevkov za vse, prav tako so delodajalci dolžni izplačati krizni dodatek vsakemu zaposlenemu, ki dela," je povedala Katja Rihar Bajuk. Za marec naj se krizni dodatek izplača v sorazmernem delu glede na čas, ko so zaposleni delali.

Jenko je predstavil tudi določbe zakona, ki se nanašajo na samozaposlene. Tem bo država izplačala mesečni temeljni dohodek v višini 350 evrov za marec ter po 700 evrov za april in maj. Dodatno bodo oproščeni plačila socialnih prispevkov, pogoj pa je, da Fursu predložijo izjavo o vsaj 25-odstotnem zmanjšanju prihodkov v marcu v primerjavi s februarjem ali vsaj 50-odstotnem zmanjšanju prihodkov v aprilu ali maju v primerjavi s februarjem.

Izjavo bo mogoče vložiti prek Fursovega portala eDavki ter mobilne aplikacije eDavki, in sicer od 14. aprila dalje. "Vloga bo zelo enostavna, brez vseh prilog, mogoče jo bo vložiti za tri mesece skupaj," je zatrdil Jenko.

Prvi rok za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka je že 23. april, če bodo samozaposleni izjavo oddali do 18. aprila. Do izplačila bodo upravičeni tudi zamudniki, le izplačilo lahko pričakujejo mesec dni pozneje. Zadnji rok za oddajo izjave je sicer konec maja.

Glede davčne obravnave tega izrednega izplačila je Jenko pojasnil, da je v skladu z zakonom o dohodnini obdavčen vsak dohodek, če ni drugače določeno. "Zaenkrat ni drugače določeno, a ker gre za neko izredno pomoč in ima naravo socialnega transferja, bi bilo to primerno," je dejal o možnosti oprostitve plačila dohodnine od mesečnega temeljnega dohodka.

V skladu z zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, ki velja že od 29. marca, se je rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2019 zamaknil za dva meseca, na 31. maj. Kljub podaljšanju roka je kar veliko samozaposlenih oddalo obračune do konca marca, je povedal Jenko in dodal, da bodo morali ti do 10. aprila plačati obrok akontacije za marec. Ker je to velikonočni petek, predlaga plačilo najpozneje 9. aprila, sicer se lahko zgodi, da zaradi neplačanega obroka ne bodo upravičeni do drugih ukrepov.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija