ENA OD INVESTICIJ ZA BOLJŠE POGOJE DELA UNIVERZE NA PRIMORSKEM: Nakup na Trgu Brolo 12

Koper

Univerza na Primorskem je v Srednjeročnem načrtu investicij 20222027 zapisala 18 investicijskih projektov, namenjenih izboljšanju pogojev dela in študija na UP, od tega tri investicijske projekte, ki vplivajo na delo celotne univerze.

Eden od projektov je bil nakup objekta Trg Brolo 12, ki z enim pročeljem sega na Titov trg, nasproti stavb Armerije in Foresterije, tako predstavlja zaokrožen in lokacijsko ustrezen prostor. Odkup predstavlja znižanje stroška najemnin in možnost kvalitetnega vzdrževanja.

V prostorih, ki jih je doslej imela univerza (na svoj račun ali na račun članic) v najemu že več kot desetletje, delujejo skupna finančno-računovodska služba Univerze in članic, projektna pisarna, služba za komuniciranje in služba za vzdrževanje, ki skrbi za urejenost vseh objektov. V objektu so pisarne UP Univerzitetne knjižnice. Ob tem na lokaciji poteka tudi del študijskega procesa treh članic UP (UP FAMNIT, UP PEF in UP FVZ) v devetih predavalnicah (s skupno 370 sedišči) drugega nadstropja.

Odkup je bil realiziran z namenskimi sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Več si preberite tukaj.