DOGODKI PRIMORSKIH ŠTUDENTOV OB DNEVU MATERNEGA JEZIKA: Besede, misli in glasba so vir identitete

Koper

Ob mednarodnem dnevu maternega jezika, ki ga obeležujemo 21. februarja, so študentje in visokošolski učitelji Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) tudi letos pripravili dogodke posvečene jezikom našega okolja. Povezali so jih z glasbo, ustvarjanjem in s pogovorom.

Jezik je živ in se nenehno razvija, prepleta z drugimi ter dopolnjuje. Za razumevanje tega naravnega procesa je potrebno zavedanje o pomenu maternega jezika, potrebno ga je negovati, saj le tako bo jezik živel naprej. Tega se zavedajo tudi bodoči pedagogi, ki vabijo na koncert, okroglo mizo in jezikovne delavnice.

Danes bo Dekliški pevski zbor UP PEF pod mentorstvom Andreje Štucin Cergol koncert posvetil jeziku, saj pesem in glasba bogatita našo identiteto ter predstavljata enega od stebrov kulturne dediščine. Na nastopu Besede, misli, glasba – vir identitete bodo svoj jezik, ki je hkrati manjšinski jezik koprskega okolja, pevsko obogatile tudi študentke, ki prihajajo iz Italije.

O pomenu slovenskega jezika, ki se uporablja v različnih panogah, bodo nato v petek, 21. februarja, na pedagoški fakulteti spregovorili visokošolski učitelji s študenti. Na okrogli mizi Slovenščina – jezik moje stroke, ki jo bo moderirala dr. Sonja Starc, bodo razpravljali o izzivih, kako in kateri jezik ohraniti ter uporabljati, saj že sedaj govorimo vsaj štiri: materni, angleški, računalniški in jezik ustvarjanja.

Raznolikost in pestrost jezika v skupnosti bodo študentje spoznali na pustni torek, 25. februarja, saj bodo za učence Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio v Centru mladih Koper pripravili jezikovne delavnice. Pri tem si bodo pomagali z didaktičnimi igrami, ki so jih pod mentorskim vodstvom dr. Barbare Baloh pripravili in izdelali v okviru predmeta Didaktika slovenščine 1. Igrivi pust bo tako pravi čas, da se bodoči učitelji poigrajo z učenci in preizkusijo svoje izdelke. Nastalo jih je več kot šestdeset, zato vsi ne bodo vključeni v delavnico, bodo pa v centru postavljeni na ogled.