DOBRA LETINA ZA KOPRSKEGA LOGISTA: Dobiček iz poslovanja za 78 odstotkov presegel načrtovanega

Koper

Skupina Intereuropa je po nerevidiranih podatkih v prvem polletju ustvarila 84,7 milijona evrov prihodkov od prodaje oz. 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in osem odstotkov nad načrti. Čisti dobiček je znašal 2,8 milijona evrov, kar je 71 odstotkov več kot v lanskih prvih šestih mesecih in 101 odstotek nad načrtovanim.

Intereuropa je v obdobju na ravni skupine dosegla sedem milijonov evrov dobička iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA, kar je 18 odstotkov več od načrtovanega in deset odstotkov več od doseženega v prvem polletju lani. Tudi dobiček iz poslovanja je s 3,7 milijona evrov presegel načrtovanega, in sicer za 78 odstotkov, ter primerljivega lanskega za 41 odstotkov, je družba včeraj objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze, potem ko se je s poslovanjem seznanil nadzorni svet.

Neto finančni dolg skupine je ob zaključku polletja znašal 41,4 milijona evrov, kar je za tri milijone evrov manj kot ob koncu leta 2020.

Rast prihodkov od prodaje je po navedbah družbe rezultat aktivnega trženja na vseh produktnih segmentih ter normalizacije epidemioloških razmer na trgu, predvsem v drugem četrtletju 2021. Lanskoletni prihodki od prodaje so bili najbolj preseženi na poslovnem področju kopenski promet, pri tem najbolj pri cestnem prometu.

Načrtovane prihodke od prodaje najbolj presega poslovno področje interkontinentalni promet, najbolj pri pomorskem prometu. Načrtovane prihodke od prodaje sicer presegajo skoraj vse družbe skupine, razen družbe v Srbiji, Ukrajini in Črni gori.

Na preseganje načrtovanega EBITDA so v največji meri pozitivno vplivali višji prihodki od prodaje ob uspešnem obvladovanju stroškov. Na preseganje načrtov glede dobička iz poslovanja pa je pomembno vplivala tudi nižja vrednost amortizacije zaradi spremembe življenjske dobe nepremičnin, so ocenili v upravi.

Ob tem so boljši izid financiranja pripisali tudi vplivu prihodkov iz naslova tečajnih razlik v Ukrajini. Prav tako so letos nižji tudi odhodki za obresti na prejeta posojila.

Kot so poudarili v koprskem logistu, je skupina Intereuropa v prvem polletju letošnjega leta dosegla rast ključnih kazalnikov poslovanja. Skladno s strateškimi cilji bo tudi v prihodnje kot pomemben člen v celotni oskrbovalni verigi skrbela za nemoten pretok blaga, nadaljevala z izvajanjem okrepljenih trženjskih aktivnosti in zagotavljala logistično podporo odjemalcem v celotni oskrbovalni verigi, tako v Sloveniji kot v državah jugovzhodne Evrope.

Kot je uprava družbe še ocenila v poročilu o poslovanju, se skupina v letu 2021 uspešno sooča z izzivi, ki jih poslovnem okolju prinaša pandemija covida-19. Uprava je ob tem ocenila, da epidemija ne bo pomembno vplivala na doseganje poslovnih načrtov v letu 2021.

Skupina Intereuropa je v prvi polovici leta 2021 realizirala 1,29 milijona evrov investicijskih vlaganj v osnovna sredstva, kar je za 113 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. S tem so izpolnili 15 odstotkov celoletnega načrta investicijskih vlaganj. Epidemija covida-19 je pri tem pomembno vplivala na odložitev in zamik investicijskih vlaganj.

Skupina Intereuropa je v obravnavanem obdobju prodala osnovna sredstva v knjigovodski vrednosti 1,83 milijona evrov. Največji del se nanaša na prodajo logističnega centra na Reki, poslovne stavbe v Nikšiću in kmetijskih zemljišč v Varaždinu.

V skupini Intereuropa je bilo sicer ob koncu obravnavnega obdobja zaposlenih 1314 delavcev (od tega 573 v Sloveniji), kar je za 23 zaposlenih manj kot na zadnji dan leta 2020.

Obvladujoča družba Intereuropa je v obravnavanem obdobju ustvarila 59,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 11 odstotkov nad načrti in 16 odstotkov nad primerljivim lanskim obdobjem. EBITDA je znašal 4,3 milijona evrov, kar je na lanskoletni ravni, a skoraj za petino več, kot je bilo načrtovano. Intereuropa je ob tem dosegla 2,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 46 odstotkov več od načrtov in 57 odstotkov več kot v prvi polovici lanskega leta.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
vseved |  27 .08. 2021 ob  15: 53
Ne bo dolgo .Janša bo spet spravil firmo na kolena, kot jo je pred leti z Lovšinom.