Delničarjem Banke Koper 12,86 evra dividende

Delničarji Banke Koper so na torkovi skupščini potrdili vse točke dnevnega reda. Tako so na predlog uprave in nadzornega sveta skorajda celotni bilančni dobiček za leto 2012 namenili za izplačilo dividend. Ta znaša 12,86 evra bruto na delnico. V na novo imenovanem nadzornem svetu pa štirje od šestih članov ostajajo isti.

Dosedanjemu nadzornemu svetu Banke Koper, ki mu predseduje Vojko Čok, se 27. junija izteka mandat. Delničarji so potrdili predlog, po katerem so štiri od šestih dosedanjih članov imenovali na ta položaj tudi za nov triletni mandat. To so Čok, Borut Bratina, Elena Breno in Robert Civalleri. Na novo je član nadzornega sveta postal Luca Finazzi, je uprava Banke Koper danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Delničarji so potrdili predlog uprave, da se članom nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni kot zunanji strokovnjaki, izplača nagrada za delo v letu 2012. Čok bo prejel 50.000 evrov neto, Bratina in Civalleri pa vsak po 20.000 evrov bruto.

Skupščina je sprejela poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2012 in pozitivno mnenje k poročilu revizijske hiše KPMG Slovenija za poslovno leto 2012, upravi in nadzornemu svetu pa je za lansko poslovno leto podelila razrešnico.

Banka Koper je lani dosegla dobre rezultate

Skupščina banke je tudi ugotovila, da je Banka Koper lani dosegla zelo dobre rezultate v slovenskem medbančnem prostoru, zato bodo posamezni člani upravi prejeli nagrado za doseganje rezultatov, kot to določajo smernice skupine Intesa Sanpaolo, ki je 97,48-odstotna lastnica Banke Koper. O višini nagrade bo odločal nadzorni svet.

Računovodske izkaze Banke Koper in Odprtega vzajemnega pokojninskega sklada Banke Koper za letos bo revidirala revizijska družba KPMG Slovenija, je še sklenila skupščina.

Leta 2012 je Banka Koper, v kateri šestčlansko upravo od julija 2011 vodi Giancarlo Miranda, ustvarila 7,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 59,3 odstotka manj kot predlani. V banki so s poslovanjem v težavnih razmerah zadovoljni, stabilno rast pa pričakujejo tudi v letu 2013.

Deli novico: