'DECADE OF DECADENCE: 1914-1924' Z ZRS KOPER: Mednarodna konferenca bo poskusila osvetliti preplet dveh ločenih obdobij

Koper

Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper vabi na mednarodno konferenco z naslovom: 'Decade of decadence: 1914-1924. Spaces, societies and belongings in the adriatic borderland in historical comparison'.

Mednarodna konferenca bo potekala od 29. do 30. maja s pričetkom ob 9. uri v prostorih Centra humanističnih znanosti ZRS Koper (Kreljeva 6, Koper). Konferenca se bo posvečala koncepcijam redefinicije teritorijev in tam živečih ljudi v kontekstu prve svetovne vojne in medvojne stvarnosti do podpisa Rimskega sporazuma januarja 1924. Poskusila bo osvetliti preplet dveh tradicionalno historiografsko gledano ločenih obdobij.

Prispevala bo k raziskavi zgodovinske dediščine na severnojadranskem mejnem območju, kjer so koncepcije države, državljanstva, teritorialnosti, suverenosti, nacionalnosti in pripadnosti v stalni negotovosti. Pozornost bo usmerjena na spremembe državljanstva izven okvirov nacionalnih držav in monotematskih disciplin, na primer na študije migracij in vladanja, kjer se vprašanja državljanstva povezujejo z migracijskimi vzorci gibanja ljudi.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Več na tej povezavi.