Darko Kavre: "Do leta 2016 nameravamo zgraditi 70 neprofitnih stanovanj"

Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Darko Kavre, je že tretji mandat na čelu te institucije. Z njim smo spregovorili o aktualnih temah, povezanih z uresničevanjem občinske stanovanjske politike. Posebno pozornost smo namenili aktualnim projektom gradnje neprofitnih stanovanj in prodaji Tomosovega bloka. Dotaknili pa smo se tudi problema najemnikov, ki v današnjih časih živijo v vse hujši finančni in socialni stiski in se spopadajo z nezmožnostjo plačevanja najemnin.

S kolikšnim številom stanovanj razpolaga stanovanjski sklad Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (v nadaljevanju JSS MOK)? Kakšna je struktura teh stanovanj?

Javni stanovanjski sklad razpolaga s približno 600 stanovanj, od tega 10 bivalnih enot, 30 oskrbovanih stanovanj (12 v lasti JSS MOK in 18 v lasti Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja), 21 tržnih stanovanj, 34 službenih stanovanj in še 91 stanovanj v upravljanju, ki so v lasti Stanovanjskega sklada RS.

Kje vse se nahajajo ta stanovanja?

Stanovanja se nahajajo na celotnem območju Mestne občine Koper. Večina stanovanj se nahaja v KS Koper Center, KS Olmo-Prisoje, KS Semedela, KS Za Gradom in KS Ankaran. Stanovanja imamo tudi na Škofijah, v Hrvatinih, Dekanih itd.

Darko Kavre, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOK

Kako se spopadate s plačilno nedisciplino najemnikov? Kako postopate v primerih neplačnikov?

Zaradi doslednega večletnega dela na izterjavi zapadlih obveznosti (najemnine, obratovalni stroški) se zaradi krize ni bistveno povečalo neplačevanje. Tožbo za odpoved pogodbe vložimo, ko dolžnik po treh opominih (opomin, opomin pred izvršbo, izvršba, opomin pred odpovedjo najemne pogodbe) in z izvršbo na denarna sredstva ne poravna vseh zapadlih obveznosti oziroma se ne zglasi pri nas in se ne dogovori o obročnem poplačilu dolga. 

Do deložacije pride v povprečju po letu do letu in pol od pričetka postopka izterjave in še to v primerih, ko dolžniki ne želijo konstruktivno sodelovati v dogovorih. Omogočimo jim obročno odplačilo dolga, svetujemo, kako pridobiti subvencijo za neprofitno najemnino pri Centru za socialno delo (CSD), seznanimo jih o možnosti enkratne socialne pomoči s strani CSD-ja in občine in napotimo jih tudi na dobrodelne organizacije (Rdeči križ Slovenije, Karitas …).

Koliko deložacij ste imeli v preteklem letu? Kolikšnemu številu najemnikov trenutno grozi deložacija?

V lanskem letu je bilo opravljenih šest deložacij. Za februar in marec imamo razpisanih pet deložacij. Predvidevamo, da do večine izselitev ne bo prišlo, ker bodo najemniki poravnali zapadle dolgove.

Ali se velikokrat po razpisani deložaciji srečate z grožnjo najemnikov pri kontaktiranju z mediji, kot se je pred kratkim zgodilo z zloglasnim primerom na Markovcu?

Občasno se srečujemo tudi z grožnjami z mediji s strani posameznih najemnikov, ki pa so neupravičene in so le poskus izsiljevanja. Ne moremo pristati na tak način izsiljevanja, da posamezniki želijo brezplačno živeti v občinskih stanovanjih na račun davkoplačevalcev.

"Do leta 2016 JSS MOK namerava zgraditi 70 neprofitnih stanovanj," pravi Darko Kavre.

Kako se JSS MOK zavzema za zadovoljevanje stanovanjskih potreb občanov MOK?

V zadnjih letih vse težje, ker nam zgrešena državna stanovanjska politika to onemogoča. Neprofitne najemnine so zamrznjene že več kot deset let, kar pomeni več kot 35-odstotni realni padec najemnin (toliko je bila približno inflacija od leta 2003 do danes). Letos uvedeni davek na nepremičnine bo bremenil nas in nam bo po naši oceni pobral še dodatnih 12 odstotkov prihodkov iz najemnin. Čaka pa nas tudi uvedba energetskih izkaznic, kar bo stalo še dodatnih, približno 10 odstotkov prihodkov iz najemnin.

Za JSS MOK to pomeni, da razpolaga s približno 60 odstotki manj sredstev kot pred 11 leti, ko je bil sklad ustanovljen kot samostojna pravna oseba.

S pomočjo ustanovitelja, MOK, ki nam brezplačno prenese zemljišča za gradnjo neprofitnih in oskrbovanih stanovanj ter nas oprosti plačila komunalnega prispevka, smo v zadnjih letih zgradili več kot 250 stanovanj.

V kakšni fazi je predvidena gradnja neprofitnih stanovanj?

Zaradi velikih potreb predvsem po neprofitnih stanovanjih smo se z občino odločili za nov projekt. V začetku letošnjega leta je Mestna občina Koper pričela s spremembo občinskega prostorskega načrta nad Dolinsko, kjer je v nekaj fazah predvidena izgradnja približno 150 novih stanovanj. V prvi fazi (do leta 2016) nameravamo zgraditi približno 70 stanovanj. Pričeli smo postopke za pridobitev vse potrebne dokumentacije in pričakujemo, da bi do konca leta pridobili gradbeno dovoljenje.

Kaj pa z razpisi za oskrbovana in tržna stanovanja?

Na podlagi dosedanjih dobrih izkušnjah in uspešno izpeljan skupnih projektov iščemo možnosti za nadaljnje sodelovanje s Stanovanjskim skladom RS tudi pri tem projektu. Pravkar smo zaključili razpis za oddajo 35 neprofitnih stanovanj, na katerega je prispelo več kot 700 vlog. Trenutno smo v fazi razdelitve stanovanj med upravičence.

V februarju bo odprt tudi poziv za interesente za popolnitev izpraznjenih oskrbovanih stanovanj. Drugih razpisov za dodelitev stanovanj v letu 2014 ne predvidevamo.  

Z letošnjimi lokalnimi volitvami naj bi se ustanovila občina Ankaran. Glede na to da ima JSS MOK stanovanja tudi na območju Ankarana, kaj bo s temi stanovanji?

Ustanavljanje občine Ankaran in delovanje JSS MOK na območju KS Ankaran ter postopek eventualne razdružitve občine je v pristojnosti našega ustanovitelja, MOK.

Kavre: "Vlaganja v Tomosov blok bi bila neracionalna."

Veliko medijske pozornosti je pritegnila prodaja Tomosovega bloka, v katerem imate tudi vi svoje prostore. Zakaj ste se odločili za prodajo?

Za prodajo objekta na Nazorjevem trgu 5, Koper (bolj poznan kot Tomosov blok), smo se odločili, ker ni primeren za neprofitna stanovanja in ker bi bila vlaganja v objekt neracionalna. Pojavljajo pa se tudi dodatni stroški z uvedbo davka na nepremičnine, katerega stopnja je višja za prazna stanovanja.

Kakšna usoda čaka najemnike v primeru prodaje?

V objektu imamo še šest najemnikov, ki jim bodo zagotovljena nadomestna stanovanja.

V letu 2015 poteče vaš tretji mandat. Čemu pripisujete dosedanje dosežke sklada?

Res je, izteka se že moj tretji mandat na čelu JSS MOK. V tem času se na skladu lahko pohvalimo z učinkovitim vodenjem in izvajanjem občinske stanovanjske politike, kar pričajo številni realizirani projekti na področju skrbi za kakovostno življenje naših občanov. Vse to ob aktivni pomoči ustanovitelja MOK in sodelovanju ostalih soinvestitorjev. Prav tako pa je zagotovo k vsem tem dosežkom prispevalo tudi strokovno in odgovorno delo slehernega člana našega malega kolektiva.

Kakšen profil človeka je po vašem mnenju primeren za vodenje take institucije?

Zagotovo vidim na mestu direktorja JSS MOK dobro strokovno podkovano osebo, prilagodljivo spremembam in odprto za sodelovanje. Poleg zahtevane strokovnosti pa menim, da je v današnjih težkih socialnih razmerah za izvajanje naše dejavnosti bistvenega pomena imeti posluh za sočloveka. Predvsem pa je treba stremeti k temu, da se poleg strogega strokovnega zakonodajnega vidika težave rešujejo tudi na podlagi praktičnih izkušenj in socialnega čuta.

Deli novico:

pa saj jih že imate 70 stanovanj |  06 .02. 2014 ob  18: 25
v Tomosovem bloku! Aja, se ne splača, ker bo najprej grafist zgradil 70 stanovanj in z zaslužkom kupil tomosov blok, ki se ga ne splača obnoviti. Okej okej! Jasno zdaj.
Biba |  06 .02. 2014 ob  17: 26
Oooo, ke pridni!!! Bodo zgradili 70 stanovanj, ma ke pridni! Vseh 750 praznih pa naj kar naprej porpada pa bo!
pametna rešitev |  05 .02. 2014 ob  15: 29
zakaj ne preoblikujete semedelske razglede, nokturno pa še kakšno gradbeno mojstrovino v neprofitna stanovanja, itak je večina projektov bila posredno financirana iz občinskega proračuna.
miha |  05 .02. 2014 ob  13: 46
evo novega župana mok, ma boš moral prej povedat koprčanom, kakp ste naredili deal s koomunisti 2007 in zajebali koprsko rajo z ustoličenjem popoviča, pride vse na krožniku
Dunja |  05 .02. 2014 ob  11: 30
Upam, da ne pričakujete pohvalo za načrtovanih 70 stanovanj? Niti 700 jih ne bi bilo dovolj....
@Asocialec |  05 .02. 2014 ob  11: 14
si pozabil še Boris Popovič itd.
Asocialec |  05 .02. 2014 ob  11: 02
Kavretov socialni čut je ena socialnemu čutu partije, kateri pripada. Za tiste, ki ne vedo, je tudi on, skupaj z njegovim socialnim čutom, dolgoletni član komunistične stranke, danes preimenovane v Lukšićeve SD. Njegovi kompanjoni so Kokl, Juri, Breda Pečan in ostali, tako za lažje razumevanje.
občan |  05 .02. 2014 ob  10: 35
Spet gradnja novih stanovanj! Logično. Kaj pa, da bi se poizkusili dogovoriti o uporabi na stotine praznih Spet bi bil izgovor, da niso primerna za socialna. Ma lepo vas prosim!!!