DAN ZA DAR: Srečanje nadarjenih otrok in njihovih učiteljev

Koper

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) in Zavod za izobraževanje Koper (UMMI) sta se v okviru Točke za nadarjene združila v Mrežo ustvarjalnosti in nadarjenosti (MUN), ki bo v bodoče povezala dobre prakse dela z nadarjenimi otroci in mladostniki.

V okviru MUN bo od 20. do 22. oktobra 2021 v Ankaranu potekalo srečanje nadarjenih in njihovih učiteljev z naslovom Spodbujanje nadarjenih v ustvarjalnost in inovativnost. Organizatorja želita ozavestiti, implementirati in širiti primere dobre prakse med vsemi šolami ter mentorji v Sloveniji. Poleg tega predstavlja srečanje pomembno socialno integracijo nadarjenih učencev/dijakov ter zadovoljevanje njihovih temeljnih intelektualnih, socialnih in emocionalnih potreb. Srečanje podpira tudi Javni štipendijski, razvojni, preživninski, invalidski sklad RS in Mestna občina Koper.

Udeleženci (učenci 9. razreda in dijaki) bodo prejeli dragocene izkušnje in poznanstva, učitelji oz. mentorji pa tudi potrdili o izobraževanju in udeležbi. Na srečanje lahko udeležence prijavijo tudi njihovi starši oz. skrbniki.

Prijava na srečanje nadarjenih in njihovih učiteljev

Termin: od 20. do 22. oktobra 2021

Rok prijave: do 31. maja 2021

E-prijavnica

Področje izobraževanja nadarjenih otrok in mladostnikov ter jesensko srečanje nadarjenih in dobre prakse bodo predstavljene v okviru "Dneva za dar" v ponedeljek, 10. maja 2021, s pričetkom ob 17.00 preko videokonferenčnega sistema ZOOM.

Program dogodka zajema:

- kratko predstavitev pomena dela z nadarjenimi na UP PEF (dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič),

- predstavitev MUN (Marija Mahne, Lovrenc Habe, dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič),

- predstavitev dela z nadarjenimi v Sloveniji (Zavod RS za šolstvo) in na Reki na Hrvaškem (dr. Jasna Arrigoni),

- predstavitev programa Srečanja nadarjenih in njihovih učiteljev ter dodatnega izobraževanja za učitelje,

- primer dobre prakse: tabor za nadarjene v ZDA (Nika Stradovnik),

- diskusijo z udeleženci.

Povezava do dogodka Dan za dar

Termin: 10. maj 2021 ob 17.00

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 841 2561 8468