DAN, POSVEČEN OLJKAM: V Kopru okrogla miza, festival, predstavitve

Koper

Ob svetovnem dnevu oljk, ki ga je Mednarodni svet za oljkarstvo razglasil 26. novembra, bodo v naslednjem tednu potekale aktivnosti v organizaciji Inštituta za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) in v sodelovanju z Zvezo društev oljkarjev Slovenije, Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica, zadrugo Olea Capris ter Oljkarsko zadrugo Slovenske Istre.

Okrogla miza, na kateri bodo udeleženci iskali odgovore na vprašanje, kako v Sloveniji oblikovati izvedbene mehanizme in opredeliti tako zadolžitve kot odgovornosti posameznih akterjev, bo potekala v jutranjem času. 

sklopu praznovanja bo potekala v torek, 26. novembra, v koprski Pretorski palači, ob 14. uri Predstavitev svetovno priznanega vodnika ekstra deviških oljčnih olj FLOS OLEI 2019. Praznovanje svetovnega dneva oljk pa se bo sklenilo konec prihodnjega tedna skupaj s 4. Festivalom namiznih oljk v soboto, 30. novembra, ob 17. uri. 

Slovensko oljkarstvo je v iztekajočem programskem obdobju 2014–2020 imelo jasno zastavljene cilje, ki pa niso bili v celoti uresničeni zaradi neusklajenega delovanja in pomanjkljive razdelitve vlog med posameznimi akterji. Razprava ob svetovnem dnevu oljk bo zato posvečena krepitvi sodelovanja v oljkarstvu in iskanju odgovorov na vprašanje, kako v Sloveniji oblikovati formalne in neformalne izvedbene mehanizme, ki bodo oblikovali homogeno celoto slovenskega oljkarstva (pridelava – predelava – raziskave – razvoj – kakovost – certificiranje – trženje – prodaja) ter jasno opredeliti prioritete, smeri ukrepanja, kazalnike uspešnosti ter razmejiti dejavnosti, zadolžitve in odgovornosti posameznih sodelujočih akterjev.

Na okrogli mizi bodo sodelovali tako predstavniki odgovorne javnosti kot strokovnjaki s področja oljkarstva, ki bodo predstavili poglede na nadaljnji razvoj oljkarske panoge. Ker 26. novembra obeležujemo svetovni dan oljke, je to več kot primeren dan za tako pomembno razpravo, ki bo postavila smernice za boljši razvoj panoge pri nas. 

Kot govorniki bodo na okrogli mizi sodelovali dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, predstavniki nekaterih obalnih občin ter Branko Ravnik, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

Poleg okrogle mize bodo svetovni dan oljk v Pretorski palači obeležili tudi s predstavitvijo svetovno priznanega vodnika ekstra deviških oljčnih olj FLOS OLEI 2019, s pričetkom ob 14. uri. Do 17. ure pa bo mogoče spoznati in poskusiti slovenska ekstra deviška oljčna oljauvrščena v vodnik FLOS OLEI 2019. 

V soboto, 30. novembra, pa bo v protokolarni dvorani sv. Frančiška Asiškega (Martinčev trg) v Kopru potekal še 4. FESTIVAL NAMIZNIH OLJK. Med 16. in 17. uro bo mednarodno izšolani vodja panela za senzorično ocenjevanje namiznih oljk z Inštituta za oljkarstvo, ZRS Koper, dr. Vasilij Valenčič vodil delavnico 'Kaj bi morali vedeti o namiznih oljkah?'. 

Od 17.15 do 18.30 bo predsednica Consorzio Olio Garda DOP Laura Turri predavala na temo 'Izkušnje in dobre prakse konzorcija olj Garda DOP'. Ob 18.30 bo sledila podelitev nagrad, med 19. in 20. uro pa si boste lahko ogledali in poskusili namizne oljke.  

Ker je število udeležencev na delavnici omejeno, organizatorji prijave zbirajo do 20. novembra na elektronski naslov: info.izo@zrs-kp.si ali po telefonu 05 611 79 31 in 051 389 392. 

Deli novico: