CPK BO PREOBLEKEL ŠE ENO CESTO: Kje in kdaj lahko pričakujemo novo podobo vozišča? (FOTO)

Koper

Na avtocestnem odseku Gabrk - Fernetiči bo do predvidoma prve polovice letošnjega oktobra potekala prenova voziščne konstrukcije v dolžini več kot 7,5 km. Omenjena obnova obsega preplastitev voziščne konstrukcije z globinskimi sanacijami na poškodovanih delih vozišča, obnovitev odvodnjavanja in novo opremo ceste. Da bo cesta čim prej zablestela v novi podobi, skupaj skrbita konzorcij CPK d. d., Koper kot vodilni partner in podjetje Kolektor CPG d. o. o., Nova Gorica. Dela v sklopu tega projekta se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, kar pomeni povečanje varnosti vseh udeležencev v prometu ter obenem prijetnejšo in bolj sproščeno vožnjo.

Natančneje gre za preplastitev in preventivno zaščito voziščne konstrukcije na odsekih AC A3 0068/0668 Gabrk-Sežana Vzhod, 0069/0669 Sežana Vzhod-Sežana Zahod, 0670 Sežana Zahod-Fernetiči in 0165 priključka Sežana Vzhod, ki poleg že omenjenega zajema tudi kompletno zamenjavo bankinov v ločilnem pasu in bankinov za robnikom, ki bodo nadomeščeni z rezkancem iz asfalta, katerega se menja.

Vemo, da k varovanju naših življenj in življenj naših bližnjih ter večji varnosti in pretočnosti prometa, to je v tem primeru ob postavljeni delovni zapori, lahko ogromno prispevajo zmerni vozniki. Iz tega razloga je prav, da uporabniki avtocest upoštevajo prometne predpise in signalizacije, so pozorni na pravilno razvrstitev pred zaporo, ohranijo strpnost in previdnost za volanom v primeru zastoja in se predvsem pravočasno pozanimajo o stanju na cestah.

Trezna glava in mirna roka namreč lahko preprečita tako slabo voljo kot marsikatero nesrečo. CPK d.d. s svojim vestnim delom izboljšuje ceste, mi pa smo odgovorni za svoja dejanja, ravnanja in odločitve.