Čez štirideset let nas bo precej manj

Slovenija

Število prebivalcev v Sloveniji bo predvidoma naraščalo do leta 2021, ko naj bi začelo upadati. Tako naj bi bilo leta 2060 okrog 240.000 prebivalcev manj kot letos, kaže nova različica projekcije prebivalstva Urada RS za makroekonomsko analize in razvoj. Osnovni problem nadaljnjega razvoja slovenskega prebivalstva ostaja staranje.

Število prebivalcev se bo predvidoma po letu 2020 konstantno zmanjševalo. Število umrlih bo višje, ker bodo umirale številčnejše generacije. Število rojstev naj bi bilo od leta 2017 naprej nižje od števila umrlih, selitveni prirast po predvidevanjih ne bo mogel več nadomestiti povečane umrljivosti, zato bo prebivalcev vse manj. Leta 2060 naj bi bilo prebivalcev Slovenije za dobrih 240.000 manj kot letos, 400.000 naj bi bilo manj delovno sposobnih v starosti med 20 in 64 let, skoraj 250.000 pa več starejših od 65 let.

Slovenija bo po osnovni projekciji leta 2060 predvidoma imela dobrih 11 odstotkov prebivalcev manj kot leta 2010. Bistveno več bo starejših prebivalcev, kar bo zahtevalo večje sistemske prilagoditve na področju pokojnin, zdravstva, dolgotrajne oskrbe in trga dela.

Ženske naj bi živele do 85 leta

Na uradu za makroekonomske analize in razvoj v prihodnje pričakujejo nadaljnje zniževanje umrljivosti in povečevanje pričakovanega trajanja življenja. Tako bi se do sredine prihodnjega desetletja pričakovano trajanje življenja lahko pri moških podaljšalo do približno 79 in pri ženskah do približno 85 let. Nadaljnje podaljševanje pričakovanega trajanja življenja bo bolj kot do sedaj odvisno od takratne ekonomske situacije in spremenjenih življenjskih vzorcev.

Deli novico:

Pika |  18 .11. 2013 ob  18: 30
Seveda bo razlog staranje. Saj mladi so sedaj primorani oditi s trebuhom za kruhom.